Brottsrubricering och skadeståndsskyldighet vid skada som vållats i tjänsten

FRÅGA
Jag arbetar som ordningsvakt på en krog.En tjej omhändertogs pga misshandel och när jag ska byta grepp från "armen bakom ryggen" till ett mjukare grepp väljer hon att dra upp benen vilket gör att jag tappar greppet och när jag får grepp går överarmen av.Att dra upp benen när man blir fasthållen är ju ett klart risktagande från hennes sida.Hon har nu polisanmält det inträffade.Utredningen har inte kommit igång ännu men jag är ju såklart orolig för hur det ska sluta.Vad händer nu?Vållande till Böter?Skadestånd? Är 3kap $1 skadeståndslagen tillämplig? Är det jag eller min arbetsgivare krogen som betalar skadestånd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utifrån scenariot du beskrivit i din fråga kan två brott bli aktuella: misshandel enligt brottsbalken 3 kap 5 § eller vållande till kroppsskada enligt 3 kap 8 §. För att du ska bli dömd för misshandel måste åklagaren bevisa att du handlat med uppsåt, vilket i princip betyder att du skadat tjejen med mening. För att du ska bli dömd för vållande till kroppsskada måste åklagaren bevisa att du varit oaktsam när du bytt grepp och därmed orsakat skadan.

Straffskalan för misshandel är fängelse upp till två år. Straffskalan för vållande till kroppsskada är böter eller fängelse i högst sex månader.

Angående skadestånd blir skadeståndslagen 3 kap 1 § tillämplig då du orsakat skadan i tjänsten, din arbetsgivare blir alltså skadeståndsansvarig. Skadeståndsansvaret kan gå över på dig om det föreligger "synnerliga skäl" enligt 4 kap 1 §. Det är mycket sällsynt och det kommer inte bli aktuellt i ditt fall, så det är din arbetsgivare som blir skadeståndsskyldig för hennes personskada (sjukhusräkningar, inkomstbortfall, sveda och värk och liknande).

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?