Brottsligt att tjäna svarta pengar?

2021-03-17 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej, är det brottsligt att tjäna svarta pengar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.

Det är olagligt att arbeta svart och tjäna svarta pengar eftersom pengarna man erhåller varken kan deklareras eller beskattas korrekt. Som svensk medborgare och bosatt i Sverige är man obegränsat skattskyldig för samtliga inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen), vilket innebär att om man som arbetstagare inte betalar skatt på sin lön gör man sig skyldig till skattefusk.

Sammanfattningsvis, är det inte brottsligt att ta emot svart lön, men man gör sig skyldig till skattebrott genom att underlåta att deklarerar sin inkomst eller uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till myndighet (2 § skattebrottslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96612)