Brottsligt att smitta någon med Covid-19?

FRÅGA
Hej en person hostar på en annan person. Den andra personen polisanmäler denna för detta då det kan vara Covid. Visst är det bara straffbart om personen verkligen har Covid och vet om detta, samt gör detta för att sprida smittan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I smittskyddslagen finns regler om spirande av sjukdomar och brottsbalken regleras olika brott.

Smittskyddslagen
Covid-19 lyder under smittskyddslagen och den som har eller misstänks ha Covid-19 ska följa förhållningsregler för att inte smitta andra. Varje person har alltså en skyldighet enligt lag att förebygga spridning av smitta. Av 2 kap. 1 § smittskyddslagen framgår en skyldighet att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om man vet eller misstänker att man är smittad måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. Den som vet att han eller hon är smittsam är skyldig att lämna information till andra människor som kan riskera att smittas (2 kap. 2 § smittskyddslagen).

Brottsbalken
Den som medvetet tillfogar en annan person sjukdom kan hållas ansvarig för misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Handlar det istället om oaktsamhet kan man riskera att dömas för vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § BrB) eller framkallande av fara för annan (3 kap. 9 § BrB). Även brottet ofredande kan bli aktuellt (4 kap. 7 § BrB). Ett ytterligare brott är spridande av gift eller smitta som kan bli aktuellt när någon utsätter andra människor för allvarlig fara för liv eller hälsa (13 kap. 7 § BrB).

Sammanfattningsvis föreligger alltså en skyldighet att förbygga spridning av smitta enligt smittskyddslagen. Det finns dessutom en rad olika brott i brottsbalken som kan bli aktuella beroende på omständigheterna.

Hoppas du fick svar på fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93146)