Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

FRÅGA
Jag undrar vad lagen säger om man medvetet låter en myndig person som man inte har ansvar för svälta ihjäl p.g.a. att man inte hjälpt personen med införskaffande av livsmedel?Jag hade en diskussion med en bekant som hävdade att man då skulle åka dit för mord. Själv tvivlar jag starkt på att man kan bli dömd för detta då det gäller en person som är myndig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna dömas för mord krävs det att någon berövar annan livet (3 kap. 1 § brottsbalken). Denna bestämmelse kräver typiskt sett en aktiv handling som orsakar att en annan person dör. Det finns emellertid vissa situationer då man kan bli dömd för mord på grund av att man underlåter att ingripa. Detta gäller endast ett begränsat antal situationer där en person har en skyldighet att skydda den andra personen. Detta kallas för garantställning och kan till exempel röra sig om en förälder som har en skyldighet att skydda sitt barn eller en badvakt som har en skyldighet att rädda den som håller på att drunkna.

För att svara på din fråga så har du helt rätt. Eftersom det rör sig om en myndig person som man inte har något särskilt ansvar för så kan man inte dömas för mord om man underlåter att hjälpa till med införskaffande av livsmedel. Inget annat brott hade heller kunnat bli aktuellt då det inte finns någon som ansvarar för den myndiga personen och det inte är brottsligt att underlåta att ingripa i en sådan situation. Är det däremot en förälder som låter sitt omyndiga barn svälta ihjäl så kan föräldern bli dömd för mord på grund av att denne har en skyldighet att skydda barnet och har en skyldighet att införskaffa livsmedel för att försörja barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?