Brottsligt att betala praktikant ur egen ficka?

2020-12-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Om man som anställd mellanchef på ett stort företag, har under tillfälle av brist på personal bett en praktikant att stanna en timme extra och hjälpa till och för hjälpen erbjudit pengar ur egen ficka för mödan.Har man då begått ett brott?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetspraktik ses vanligen inte som ett anställningsförhållande, bland annat då det normalt sett inte utgår lön. Praktik innebär lära och inte utföra, och en praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb. En praktikant är inte skyddad av alla arbetslagar, och det finns heller inte något försäkringsskydd som annars tillkommer genom en vanlig anställning.

Att ta in praktikanter i verksamheten vilka utför ordinarie arbetsuppgifter och som företaget dessutom tjänar pengar på är inte att rekommendera (om det inte sker via till exempel Arbetsförmedlingen). Om du betalar praktikanten ur egen ficka innebär det även svartarbete, eftersom arbetsgivaren inte betalar några sociala avgifter samt att praktikanten inte betalar skatt för inkomsten. Det kan också innebära ett brott att utnyttja personer som står i beroendeställning till arbetsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (766)
2021-04-19 Vilka rättigheter har den timanställde till timmar under uppsägningstiden?
2021-04-16 Vad gäller vid en provanställning och när tar en sådan slut?
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?

Alla besvarade frågor (91429)