Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?

FRÅGA
Jag undrar om det är straffbart att vistas bland folk i väntan på provsvar på covid-19? det visade sig nämligen att personen sen var positiv för Corona
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I smittskyddslagen finns en huvudregel och två fall där man har en skyldighet att förebygga smittspridning;

1. Vi alla har en skyldighet att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, 2 kap. 1 § Smittskyddslagen.

2. Om man vet eller har anledning att misstänka att man är smittad av en smittsam sjukdom skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas, 2 kap. 2 § första stycket Smittskyddslagen.

3. Om man tror sig vara smittad har man en skyldighet att varna andra personer som man kommer i kontakt med som kan riskera att smittas, 2 kap. 2 § andra stycket Smittsskyddslagen.

Bryter du mot någon av dessa skyldigheter så kan du begå brott. Brottet som blir aktuellt är misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken) alternativt grov misshandel (3 kap. 6 § första stycket Brottsbalken). En vanlig missuppfattning är att misshandelsbrottet bara innebär att två eller flera parter utsätter varandra för fysiskt våld, men misshandelsbrottet handlar även om att tillfoga någon sjukdom.

Slutlig kommentar

Som svar på din fråga så kan det vara straffbart om man åsidosätter sina skyldigheter, brottet man kan göra sig skyldig till är misshandel alternativt grov misshandel.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?