Brottsgrad, påföljd och preskription för misshandel

FRÅGA
Jag blev misshandlad den 5 mars. Han som gjorde det har 2009 dömts för grov kvinnofridskränkning till skadestånd om 40 000kr. Jag var på fest och minns allt fram till cirka kl 01 då jag har en förnimmelse av att jag var utomhus och pratade med hans flickvän. Inga andra vittnen var där. Jag vaknar av att jag sitter på marken och gråter och blöder från huvudet. Han som gjorde det står fem meter ifrån mig och ser uppumpad ut. Hans har lite blod i pannan. Jag får hjälp av en kompis och vi tar en taxi hem. De andra åker till en nattklubb. Allt efter att jag misshandlats. Jag ringer min flickvän när jag kommer hem. Och lägger upp en ledsen kommentar på Facebook att jag misshandlats. Morgonen efter vaknar jag upp med en rejäl blåtira på höger öga, jag har ett öppet sår i ovanför ögat. Det har gått hål där alltså. Jag har väldigt ont i höger tinning. Och i höger axel. Och i höger smalben På natten så har jag fått två sms från han som misshandlade mig; "...jag var tvungen att avstyra din aggression mot min flickvän..." och "....det är tungt nu att prata om detta...". Jag har svårt att äta ordentligt i fem veckor, p g a svullnaden på tinningen. Blåtiran försvinner efter två veckor. Axeln blir bättre efter 5-6 veckor. Han som slog mig svarar inte på sms eller telefonsamtal alls. Håller sig undan. Skulle han dömdes för grov misshandel? Blir det fängelse eller fotboja? Blir han skyldig att betala skadestånd? Ungefär hur mycket? Är det preskriptionstid på denna typ av händelse?/ledsen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag passa på att beklaga det som har hänt. Det låter som en hemskt upplevelse och alla på Lawline hoppas du mår bättre nu!

Angående dina frågor kommer jag dela upp svaret i olika rubriker här nedan, så det blir enklare att läsa.

Grov eller vanlig misshandel?

De ordinarie misshandelsbrotten regleras i 3 kap. 5 och 6 §§ i brottsbalken. För att det ska vara en misshandel av normalgraden gäller att:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd”.

För att det ska röra sig en grov misshandel gäller:

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.”

Det är svårt att avgöra utifrån den informationen som finns i frågan, men om anfallet kommit exempelvis bakifrån när du var berusad, talar detta för den grövre varianten då du varit i en försvarslös position. Lika så talar att det verkar vara en oprovocerad misshandel där våldet som brukats inte varit i proportion mot det han ville uppnå, för att den skulle rubriceras som grov. Det som talar emot att det skulle vara en grov misshandel är att du kunnat åka hem utan att besöka sjukhus, att skadan verkar vara centrerad till att omfatta två områden (huvud och axel).

Högsta domstolen resonerar i NJA 2013 s. 1155 att det krävs att allvarligheten på skadorna är påtaglig. Att ha ont i ett antal veckor misshandeln och att såren är på huvudet, räcker inte ensamt för att rubricera den som grov.

Vad det är för brottsgrad vill jag lämna osagt, då man behöver mer information för att kunna göra en helhetsbedömning.

Fängelse eller fotboja?

Vad det blir för påföljd (straff) är helt upp till domstolen som beslutar i frågan. För att det ska bli fängelse krävs att brottet har ett högt straffvärde. Det betyder att det ska röra sig om brott som samhället ser särskilt allvarligt på. Oprovocerad misshandel är ett brott med högt straffvärde (ett så kallat artbrott). Just på den grunden talar mycket för att fängelse är en lämplig påföljd. Om han tidigare dömts för brottet kvinnofridskränkning talar även detta mot att fängelse är en lämpligare påföljd. Alternativet är, om domstolen anser att misshandeln inte uppgår till fängelsenivå, att påföljden blir villkorlig dom och böter.

Fotboja är en kriminalvårdsbedömning och ges som huvudregel till personer som döms till max sex månaders fängelse och som har arbete eller studier samt bostad. Detta döms alltså inte ut av domstolen, utan det är frivården beslutar om personen är lämplig för fotboja.

Kan du få skadestånd och hur mycket?

Ja, skadestånd döms som huvudregel ut för alla våldsbrott, om du bett polis eller åklagare att yrka detta å dina vägnar. Den som har orsakat skadan, ska kompensera den smärta du lidit.

Du kan dels få ersättning för sveda och värk, då ska den ersätta dina fysiska och psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Det framgår inte av informationen om du blivit sjukskriven, men om du har det är Brottsoffermyndighetens praxis att ersättningen är 2400 per månad. Även om du inte varit sjukskriven men haft vissa besvär som är ”medicinskt bevisliga” (dvs. att en läkare eller sjuksköterska ska kunna intyga att de finns) så kan du även få ersättning för detta. Av din information låter det som om din käkskada skulle passa in här.

Du har även rätt till ersättning för kränkning av din personliga integritet. Här är Brottsoffermyndighetens riktlinjer att ett par slag eller sparkar när målsägande (du) står upp berättigar 5 000 – 10 000 kr. Grövre våld mot ansiktet eller mot någon som ligger ner ger 10 000 – 15 000 kr och det är sannolikt i den trakten en eventuell ersättning till dig skulle ligga.

Preskriptionstid

Preskriptionstiden för misshandel av normalgraden är fem år från dess att gärningen begicks tills den tiden gärningsmannen måste ha häktats eller fått del av åtalet emot honom. Motsvarande för grov misshandel är tio år.

Avslutningsvis

Jag vill också säga att det som står ovan är under förutsättningen att det som hänt går att bevisa. Att han smsat vad som låter som ett erkännande är ensamt inte tillräckligt för att få en fällande dom. Det är därför viktigt att du sparar dokumentationen av dina skador (foton, journalanteckningar osv) samt att du vänder dig till polisen så snart som möjligt för att de ska kunna starta en brottsutredning.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att skadorna läker ordentligt så att du blir helt återställd.

Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (439)
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?
2021-07-04 Vad krävs för att dömas för misshandel?
2021-07-04 Är det värt att göra en anmälan när man blivit slagen i huvudet?

Alla besvarade frågor (94233)