Brottmål preskription

2019-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej,Tack för en bra frågetjänst! Jag undrar följande: Om man är misstänkt för brott och det pågår en förundersökning där beslag av kläder gjorts. Om utredning läggs ner är det alltid så att man som misstänkt får ett beslut om det där det står att FÖK läggs ner men att den kan tas upp igen om bevis etc kommer fram? Eller finns det undantag från att bli informerad.Om man är misstänkt för ett brott (misshandel) och man ej hört något från Polisen och det passerat fem år plus att beslagtagna kläder ej lämnats tillbaka. Är man då rimligen misstänkt för grovt brott eftersom fem års preskription passerat?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Så som jag uppfattar din fråga handlar den om preskriptionstider för brott.

Det finns två olika typer av preskription i brottmål: åtalspreskription (35:1 BrB) och absolut preskription (35:6 BrB).

Åtalspreskription betyder att du inte kan bli ställd inför rätta och dömd för det brottet du har begått och inte heller kan dömas till påföljd för det. Däremot kan man blir skyldig att betala skadestånd för brottet till brottsoffret. När åtalspreskription gäller kan du läsa i 35:1 RB.

Vid absolut preskription kan man inte alls dömas till påföljd. Denna tid är dock längre vad gäller tiden för infallet än för åtalspreskription, 35:6 RB.

Preskriptionstiden bygger som huvudregel på när brottet har begåtts (tid och rum), om åklagaren hittar bevis för brott som är av en allvarligare grad än för vad man varit tidigare åtalad för och brottet preskriberas senare kan åklagaren ta upp åtalet igen på den nyfunna bevisningen.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (372)
2021-05-06 Är det lagligt att spela in samtal utan den andres vetskap och kan detta användas i en senare rättstvist?
2021-04-23 Principen om fri bevisprövning
2021-04-23 En tilltalades rätt att tiga får inte användas mot denne i bevishänseende
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal

Alla besvarade frågor (92074)