Brott vid trafikskada med häst

Hej! Om en billist utsätter en annan människa för vållande till skada eller död i trafiken vad kan denna människa får för straff, ungefär hur mycket skadestånd/böter/ eller fängelse tid?

Vi säger att jag var ute på min häst och bilisten avsiktligen kör på oss för att skada oss både jag och hästen blir allvarligt skadade eller omkommer. Hur högt kan straffet bli?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

De brott som du frågar efter finns alla i Brottsbalkens (BrB) tredje kapitel men i olika paragrafer och med olika straffskalor varför de här nedanför kommer delas upp och redogöras för en och en.

Vållande till annans död
Den som av oaktsamhet orsakar annans död döms till vållande till annans död enligt 3 kap. 7 § BrB. Till skillnad från mord och dråp (3 kap. 1 och 2 §§ BrB) krävs inget uppsåt till dödandet för att dömas till vållande till annans död. Att döda någon av bilkörning faller därför in i paragrafen.

Det krävs dock att dödandet sker som en relevant följd av bilförarens oaktsamhet och det måste visas att en aktsam förare inte hade orsakat händelseförloppet.

Straffet är fängelse i högst två år eller om det anses som grovt, mellan ett och sex år.

Mord alternativt dråp
Om bilisten avsiktligen kör på er kan mord och dråp aktualiseras. Den som berövar annan livet döms dör mord enligt 3 kap. 1 § BrB. Om det med hänsyn till omständigheterna anses som mindre grovt döms personen för dråp enligt 3 kap. 2 § BrB.

För att dömas till mord krävs uppsåt till att döda personen. Det behöver inte vara avsikten med gärningen utan det räcker med likgiltighet till risken och förverkligande av denna (NJA 2004 s. 176). Det bör vara uppfyllt i detta fall.

Straffen för mord är fängelse i mellan tio och arton år eller på livstid. Om det finns förmildrande omständigheter och brottet klassificeras som dråp är straffet fängelse i sex till tio år.

Vållande till kroppsskada
Den som av oaktsamhet orsakar annan person kroppsskada som inte är ringa döms för vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § BrB. Straffet får vållande till kroppsskada är böter eller fängelse i högst sex månader. Eller om det anses som grovt, fängelse upp till fyra år.

Misshandel
Den som tillfogar annan person kroppsskada döms för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. Här krävs alltså uppsåt likt mordparagrafen men dock endast till att skada annan person. Straffet för misshandel är fängelse i högst två år eller om det anses som ringa, böter eller fängelse i högst sex månader.

Skadegörelse
En häst räknas inte som en person i lagens mening och brotten i tredje kapitlet kan därför inte aktualiseras gällande skador på hästen. Att döda en häst räknas som skadegörelse enligt 12 kap. 1 § BrB. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Skadestånd
Förutom att gärningsmannen döms för brott gör han genom sitt handlande även sig skyldig till skadestånd för den skada han orsakat. Skadestånd utges både för personskada och sakskada och regleras i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL). Vid dödsfall utges skadestånd för begravningskostnader och ersättning till nära anhörig för sveda och värk. Detta är ofta schabloniserat och ersättningarna ligger kring 50 000 kr för mord/dråp och 25 000 kr för vållande till annans död.

Ersättning för hästens dödsfall är en så kallad sakskada och bör ersättas för hästens värde innan skadan (5 kap. 7 § SkL)


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”