FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 01/05/2023

Brott utanför arbetet

En kollega som arbetar på en skola F-3 har suttit häktad för misshandel på sin fru. Han har nu besöksförbud då det uppdagades att han även hotat att döda henne. Utöver det så har han ett alkoholmissbruk och har kommit på arbetet onykter ( detta följes dock inte upp av arbetsgivaren) Min fråga är om han kan bli uppsagd och vad har arbetsgivaren för skyldighet gentemot personen och oss medarbetare för att vi ska vara trygga och kunna arbeta nära den här personen fortsättningsvis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall en arbetsgivare kan avskeda medarbetare som begått brottsliga handlingar utanför arbetet och vad arbetsgivarens skyldigheter i övrigt är vid en sådan situation. Vid besvarande av frågan kommer jag att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsmiljölagen (AML). 


Avsked:

Enligt 18 § LAS finns en möjlighet att avskeda en person. Detta reglerar grovt åsidosättande av sina avtalsförpliktelser gentemot arbetsgivaren. Man kan då skiljas från anställningen utan uppsägningstid. Ett exempel på detta är uppsåtlig brottslighet mot arbetsgivaren eller arbetskamrat vilket här inte är fallet.


Uppsägning:

Enligt 7 § LAS så krävs det saklig grund för uppsägning pågrund av personliga skäl. Brott utanför arbete kan räknas som en saklig grund för uppsägning under särskilda omständigheter. Om arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren har förändrats så kan en individuell bedömning angående detta göras. Det är däremot inte helt klart att det utgör en grund för uppsägning.


De andra anställda på företagets uppfattning om personen i fråga kan också beaktas. Det innebär alltså att det kan vara en omständighet som talar för uppsägning ifall medarbetarna påverkas av att ha personen kvar på arbetsplatsen.


Vidare kan även brottets anknytning till tjänsten ha betydelse även om den är liten. I detta fallet jobbar personen nära barn vilket kan vara ytterligare en omständighet som talar för uppsägning.


Arbetsgivarens skyldigheter i övrigt:

Det är värt att nämna att arbetsgivaren enligt 3 kapitlet. 2 § AML har en skyldighet att vidta åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.


Slutsats:

Anställningsskyddet i LAS är starkt. Det kan dock bli aktuellt med uppsägning av medarbetare som begår brott utanför arbetet men en avvägning av bland annat ovan nämnda omständigheter måste göras. Annars ska arbetsgivaren alltid tillgodose en bra arbetsmiljö.


Hoppas mitt svar gav dig klarhet och vid nya frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”