Brott mot tystnadsplikten inom sjukvård.

Brott mot tystnadsplikten (sjukvård) Vems är ansvaret att anmäla? Vart vänder man sig för att göra en sådan anmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Om någon röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag ska man anmäla det till åtal av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att röja en hemlig uppgift kan utgöra brott mot tystnadsplikten (20 kap 3 § brottsbalken) och straffet är böter eller fängelse i högst ett år, man kan även förlora sin läkarlicens. Alla, både patienter och vårdpersonal, kan anmäla till IVO om man misstänker att något gått fel till.

Om tystnadsplikt i vården

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens personliga integritet och förtroende för vården. Sekretessen regleras i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Reglerna angående sekretess i offentlig verksamhet finner man i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och angående privat verksamhet finns den i Patientsäkerhetslagen (PSL). Sekretesskyddet ser ungefär likadant ut för alla patienter trots att det är uppdelat på två olika lagar.

All personal inom hälso- och sjukvården, i såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patienters personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke till det.

Att sekretess gäller som huvudregel framgår av OSL 25 kap 1 § och PSL 6 kap 12 § respektive.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Hälsningar

Robin UddénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”