Brott mot tystnadsplikt i arbetsmiljölagen

Hejsan ,

Min chef har brutit mot sekretessen angående arbetsmiljölagen mot mig . Hur går jag vidare med detta?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap 13 § arbetsmiljölagen (AML) så har den som utsetts till skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté eller den som deltagit i arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande eller enskilds personliga förhållande.

Har din arbetsgivare brutit mot 7 kap. 13 § i AML genom att röja en uppgift som enligt lagrummet är förbjuden så kan det vara så att hen gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt som regleras i 20 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhet så ska hen inte dömas till ansvar alls.

När det gäller arbetsmiljöbrott så kan du kontakta ditt skyddsombud, alternativt ditt fackförbund. Du kan också göra en anmälan till arbetsmiljöverket. Om man vill helt så kan man där vara helt anonym. Brott mot tystnadsplikt kan du även polisanmäla i vanlig ordning.

Jag hoppas att jag svarat på din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”