Brott mot arrendeavtal

2017-03-22 i Arrende
FRÅGA
Jag arrenderar ut mark till en granne och i avtalet står bland annat detta:"Om arrendatorn gör investeringar på fastigheten, byggnader eller anläggningar som tillhör markägaren ska parterna i förväg komma överens om äganderätt, upplåtelse och eventuell kostnadsersättning"Nu har arrendatorn gjort investeringar på fastigheten utan att vi i förväg kommit överens om äganderätt, upplåtelse och eventuell kostnadsersättning och vi står nu i ett läge där arrendatorn inte är intresserad av att diskutera dessa frågor. Men det är jag.Jag har dessutom anledning att tro att arrendatorn kommer göra fler investeringar på fastigheten utan att vi i förväg kommer överens innan om vad som ska gälla för dessa investeringar. Jag har anledning att tro att det kommer bli kostsamt att återställa marken i ursprungligt skick.I avtalet står att arrendatorn står för allt underhåll. Det står inget om att marken ska lämnas tillbaka i ursprungligt skick men det står att läsa hos bl.a arrendenämnden att "Nämns inget om skicket följer av allmänna rättsprinciper att arrendestället ska lämnas tillbaka i ursprungligt skick."Vad kan jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att du har drabbats av detta. Det framgår inte av frågan vad det rör sig om för arrendeform men då frågan rör avtalet och möjligt kontraktsbrott så regleras detta i 8 kap. jordabalken (JB) som rör allmänna bestämmelser om arrende.

Då vi inte läst avtalet eller känner till alla omständigheter är det svårt att ge ett entydigt svar.
En grundläggande avtalsrättslig princip är dock att avtal ska hållas. Enligt vad som framgår av det du berättar verkar det kunna röra sig om ett kontraktsbrott från arrendatorns sida, då han gått emot det du berättar står i avtalet. Kontraktsbrott kan leda till att arrenderätten förverkas, enligt 8 kap. 23 § 5 p. JB. Det krävs då att kontraktsbrottet är av synnerlig vikt för dig som jordägare. Av 8 kap. 24 § JB framgår dock att du då ska ha sagt upp avtalet inom 6 månader från det du fick kännedom om förhållandet.

Är arrenderätten förverkad är du alltså berättigad att säga upp avtalet inom 6 månader från det att du fått kännedom om kontraktsbrottet och avtalet upphör då att gälla den fardag som närmast inträffar, fardag infaller den 14 mars, 8 kap. 4 § 1 och 3 st.


Vi vill återigen tillägga att vi inte kan avgöra huruvida arrenderätten skulle kunna vara förverkad eller inte enbart på de uppgifter vi fått ta del av. Vi föreslår att du först och främst försöker prata med din granne om att ni har ett avtal och föreslå att ni ska diskutera avtalets innehåll och vad det innebär för er. Kan ni inte komma överens om vad som gäller så rekommenderar vi att du vänder dig till arrendenämnden (http://www.arrendenamnden.se/). I 8 kap. 30 § JB regleras att arrendenämnden har till uppgift att medla i tvister mellan jordägare och arrendatorer.

Vi hoppas att detta har gett dig vägledning i frågan!


Linnéa, Alexandra och Beatrice
JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (218)
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?
2021-06-29 Ändring av arrendeavgift och besittningsskydd för bostadsarrende
2021-06-27 Ofullständig fråga
2021-06-26 Kan jag som jordägare villkorsjustera och/eller säga upp ett avtal om bostadsarrende?

Alla besvarade frågor (94160)