Brott begånget under tvång

FRÅGA
VIKTIG Om en person blivit dödshotad till att ex transportera Narkotika, från en stad i Sverige till en annan och kan bevisa detta med ex inspelat samtal sms och vittnen. Och denna person åker fast kommer tingsrätten frikänna denna person då eller iaf ge ett mycket lindrigare straff? Följd fråga om du tror du transporter ex Hash men du blivit lurad och det är Heroin i paketet tar de hänsyn till det oxå om man kan bevisa att avtalet gällde att transportera hash inte heroin. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en person som begått ett brott under tvång kan få lindrigare straff alternativt undvika åtal.

Skulle någon bli tvingad att begå brottet under dödshot kan denne hävda att det förelegat en nödsituation enligt 24 kap. 4 § Brottsbalken. En gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. En nödsituation föreligger då någon riskerar dö, lida person- eller egendomsskada eller då något annat intresse föreligger som generellt sett anses vara skyddsvärt. Huvudsakligen ska det vara fråga om akut fara. Domstolen tillämpar dock denna regel restriktivt. Det finns många fall där personer har begått smugglings- eller narkotikabrott likt situationen du återspeglar i frågan och hävdat att de gjort detta under hot och begått brotten i nöd. Sådana fall bedöms sällan vara nödsituationer eftersom domstolen hävdat att faran inte var akut och överhängande, samt att det funnits andra möjligheter än att begå brottet för att avstyra hotet. Bevisningen är visserligen god i det här fallet, men hotet måste fortfarande vara av sådan natur att det föreligger akut fara för personens liv för att det ska anses vara en nödsituation och berättiga ansvarsfrihet.

Svaret på den andra frågan är nej. Det är lika olagligt att transportera hasch som heroin eftersom båda är narkotika i lagens mening, en villfarelse om vilken typ av narkotika som transporteras har därmed ingen betydelse, däremot kan mängden ha en inverkan på bestämmandet av om det är ett grovt narkotikabrott eller narkotikabrott. Enligt rådande mängdresonemang är gränsen för grovt narkotikabrott vid hasch 5 kg medan det för heroin är 30-50 gram. Generellt ger hantering av heroin högre straff än droger som anses vara mindre riskfyllda, t.ex. cannabis, eftersom det anses vara en särskilt farlig drog.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll