Brott begånget i nödsituation och ett avskedande

FRÅGA
Hej. Jag blev utpressad av ett gäng att stjäla kläder från hugo boss då jag jobbade där och jag vågade inte säga till någon lr polisanmäla pga av allvarliga hot. Hugo boss valde att polisanmäla lr att jag skrev på en omedelbar uppsägning. Jag känner mig kränkt och väldigt ledsen då jag har jobbat hårt och jag ville självklart inte stjäla kläder för jag älskade mitt jobb. Dom vill nu dra av allt från min slutlön men väljer istället dra av de på min semesterersättning och skicka resterande belopp på en faktura. Dom frågar mig inte hur jag mår lr försöker vara schyssta, jag har aldrig vart så rädd innan och har aldrig känt mig så kränkt av en arbetsgivare. Jag skulle aldrig stjäla något om jag inte fick en kniv mot min hals, min gamla chef pressar mig på sms och ber mig bekräfta på Mail lr polisanmäla mig. Snälla hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Lagen om anställningsskydd (LAS) 18 § anger att ett avskedande från arbetsgivarens håll får ske när arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Att som anställd stjäla från en butik - vilket din arbetsgivare har uppfattningen om att du har gjort - är ett otvivelaktigt ett sådant åsidosättande. Emellertid har du alltså blivit hotad med kniv vilket får ses som en mycket allvarlig form av tvång. Därför skulle man kunna argumentera för att du befann dig i en sådan nödsituation som Brottsbalken 24 kap 4 § definierar: En gärning som någon [...] i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv[...]. Min bedömning är att du har befunnit dig i en sådan situation där du kunde ha antagit att ditt liv och/ eller frihet var i fara och att handlingen (stöld) du begick i samband med detta inte har varit oförsvarlig mot bakgrund av farans beskaffenhet. I så fall har din arbetsgivare knappast haft grund för avskedande. Mitt råd är därför att du förklarar vad som hände för din arbetsgivare och om han eller hon inte ger med sig anlitar en jurist, förslagsvis här på Lawline, som kan hjälpa dig ta saken vidare. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97711)