Brott att undandra pengar från kronofogden?

2020-04-10 i Återvinning
FRÅGA
Är det olagligt att föra över pengar som man tex fått i bidrag eller tjänat till någon annans konto för att undvika att kronofogden tar pengarna om man har skulder? Vad är isåfall straffet för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mig veterligen utgör det inget brott att föra över pengar till någon annans konto i syfte att undandra pengarna från kronofogden. Jag vill dock uppmärksamma dig på återvinningsreglerna i konkurslagen.

Om du skulle försättas i konkurs så kan nämligen konkursboet under vissa förutsättningar begära att vissa rättshandlingar, exempelvis pengaöverföringar, återvinns till konkursboet. Det innebär att rättshandlingen återgår så att tillgången istället kan användas för att betala av dina skulder. Den grundläggande bestämmelsen om återvinning återfinns i konkurslagen 4 kapitel, 5 §.

För att en rättshandling enligt denna bestämmelse ska kunna återvinnas krävs det:

Att nackdelsrekvisitet är uppfyllt. Om detta villkor kan det sägas att ett ömsesidigt förpliktande avtal, ex kontaktköp, normalt inte ger upphov till någon nackdel för borgenärerna om konkursgäldenären samtidigt med att han lämnar sin prestation erhåller ett motsvarande godtagbart vederlag. Ett vederlag ska klassas som godtagbart om det vid tidpunkten för transaktionen har ett värde som motsvarar konkursgäldenärens prestation. Det ska även vara fråga om en rättshandling och en pengaöverföring kan klassas som detta. Otillbörlighetskrav. Omständigheter som kan medföra ett en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp eller att den skett kort tid före konkursutbrottet. Det viktiga är att en helhetsbedömning görs. Undandragande av egendom kan ske exempelvis genom en gåva. Kravet på insolvens innebär du som gäldenär antingen vid tidpunkten för rättshandlingen inte kunde betala dina skulder och att denna oförmåga inte enbart är på kort sikt eller att du genom rättshandlingen fick denna oförmåga. Den person som mottar pengarna ska dessutom befinna sig i ond tro angående insolvensen och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.

För att pengarna ska kunna återvinnas vid en eventuell konkurssituation så vill jag uppmärksamma dig om att det är konkursboet som måste bevisa att alla dessa kriterier är uppfyllda för att en återvinning ska kunna ske. Vilket inte alltid är alldeles lätt.

Sammanfattningsvis.

Även om det inte är brottsligt att undandra pengar från borgenärer på det sätt du beskriver så vill jag ändå betona att det finns bestämmelser som syftar till att försvåra sådana här dispositioner och som gör att dina pengar ändå kan komma att användas för att betala dina skulder.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97679)