Bröstförstoring - sjukskrivning

2016-04-29 i Sjuk
FRÅGA
Hej,Jag har gjort en operation, bröstförstoring. Min arbetsgivare sa till mig att jag inte kan vara sjukskriven utan måste ta tjänstledigt.Efter operationen skrev läkaren ut ett sjukintyg till mig, jag berättade då att jag inte fick vara sjukskriven. Läkaren hade aldrig hört talas om något liknande.Vad är det som gäller, får jag vara sjukskriven efter en bröstförstoring? Får min arbetsgivare neka mig sjukskrivning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är nedsättningen av arbetsförmågan som ligger till grund för bedömningen om man är berättigad sjuklön enligt 4 § lag (1991:1047) om sjuklön, se lagen här. Det spelar alltså ingen roll om det är frågan om en skönhetsoperation som görs på eget initiativ eller om ingreppet har medicinska orsaker utan om ingreppet/sjukdomen sätter ned arbetsförmågan så har man rätt till sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hon eller han är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete.

För att ha rätt till sjuklön krävs att arbetstagaren gör en sjukanmälan till arbetsgivaren, 8 § 1 st. En arbetstagare har rätt till ersättning under de 14 dagarna av en sjukdomsperiod enligt 7 §. Av dessa 14 dagar är en arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön de första 7 dagarna, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska vara skyldig att fortsätta betala ut sjuklön enligt 8 § 2 st. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön krävs även att arbetstagaren lämnar in en skriftlig försäkran till arbetsgivaren om att denne är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt, enligt 9 §.

Man har alltså rätt till sjuklön fram till den 14:de sjukdagen. Därefter kan man ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt 27 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken, se lagen här, har man rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned ens arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel är upp till Försäkringskassan att avgöra.

När det som i detta fall har uppstått en tvist med arbetsgivaren huruvida du har rätt till sjuklön eller inte, dvs om din arbetsförmåga är tillräckligt nedsatt, kan du ansökan om ersättning sjuklönegaranti, hos Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan besluta om att betala ut en ersättning som motsvarar sjukpenningen till den anställda. Därefter kräver Försäkringskassan tillbaka samma belopp från arbetsgivaren. För mer info se försäkringskassans hemsida om sjuklön: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenning

Hoppas mitt svar hjälpte, återkom om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll