Bröstarvinges rätt till arv vid testamente till make

2016-06-06 i Testamente
FRÅGA
Min dotters pappa som är omgift testamenterade bort all egendom till sin nuvarande fru, som avled och testamentet innebär nu att fruns systrar ärver allt. Min dotter har inte fått ut något vid bouppteckningen. Bouppteckningen gjordes dessutom av fruns kusin.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågans svar beror på ifall din dotters far testamenterade bort sin egendom med fri förfoganderätt eller full äganderätt till sin nuvarande fru. Svaret beror även på hur långt efter din dotters fars död som frun dog.

Ifall din dotters far testamenterade bort all sin egendom till sin fru med ett förordnande om efterarv antas det att din dotter (med andra arvingar efter hennes far) har rätt till efterarv när frun dör enligt de vanliga reglerna i 3 kap. ärvdabalken (se här). Men då du skriver att testamentet innebär att fruns syster ärver allt tolkar jag det som att din dotters far har testamenterat sin egendom med full äganderätt till sin fru, vilket alltså inte ger någon rätt till efterarv, utan istället ger frun rätten att göra vad som helst med egendomen. T.ex. testamentera bort den till sin syster.

Där aktualiseras den andra fråga jag lade upp i det första stycket. Enligt ärvdabalkens regler om laglott måste din dotter nämligen jämka testamentet efter sin far inom 6 månader efter att hon fick det delgivet för att få ut sin laglott, som omfattar en halv arvslott. Vid sin fars död har din dotter, som bröstarvinge, alltid rätt till 50 % av hans kvarlåtenskap. Det är rätten till laglott. En rättighet som inte kan inskränkas genom något slags testamente. Men för att få ut laglotten måste den rätten alltså påtalas inom 6 månader. Därför är det högst avgörande hur länge sen det var din dotters far gick bort.

Det bör även nämnas att ett testamente som går emot regler om efterarv är ogiltigt. Ifall testamentet efter fadern innehöll ett förordnande om efterarv som förbises efter fruns död har din dotter ändå rätt till sitt efterarv.

Att fruns kusin är bouppteckningsman lär bara vara problematiskt ifall kusinen är dödsbodelägare (ska få del av arvet). Då du skriver att systern här ärver allt är det alltså inte något problem.

Sammanfattningsvis kan jag säga att då det är fråga om ett testamente som är skrivet med full äganderätt för den efterlevande maken som det verkar vara fråga om i detta fall, måste en bröstarvinge som vill få ut sin laglott jämka testamentet inom 6 månader (ärvdabalken 7 kap. 3 §).

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2684)
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?

Alla besvarade frågor (86873)