Bröstarvinges möjlighet att avsäga sig rätt till arv

Hejsan, jag har en fråga angående arvsrätt, vad man behöver göra för att avsäga sig sin arvsrätt helt och hållet. Jag är särkullsbarn och vill inte ärva något från min pappa. Det skulle vara bra att ha det gjort innan något händer med min pappa så att det inte blir problem senare. Går det att göra?

MVH

Nathali

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

En arvinge kan helt och hållet avstå från sin rätt till arv genom att avsäga sig sin arvsrätt. Detta regleras i 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB).

För att en sådan avsägelse ska vara giltig finns vissa formkrav. En avsägelse av rätt till arv kan ske genom
1) att man godkänner ett av arvlåtaren upprättat testamente till förmån för någon annan, eller
2) att på annat sätt skriftligen hos arvlåtaren klargör att man avstår från sin arvsrätt.

En bröstarvinge (för definition se 2 kap. 1 § ÄB), dvs. ett biologsikt eller adopterat barn till arvlåtaren, kan avsäga sig rätten till sin laglott på ett bindande sätt endast under förutsättning att bröstarvingen har fått skäligt vederlag eller om egendomen vars värde motsvarar laglotten tillfaller bröstarvinges make eller egna bröstarvingar (17 kap. 2 § ÄB).

Alltså, du kan på ett bindande sätt avtala bort din rätt till arv genom att avsäga dig denna på ett av de två sätt som ovan beskrivits. Men som din pappas dotter kan du inte avsäga dig rätten till din laglott på samma vis, då det förutsätts att du fått skälig kompensation. I annat fall är din avsägelse inte bindande vad avser laglotten.

Om din pappa skriver ett testamente som inte inkluderar dig, kan du låta bli att påkalla jämkning inom sex månader av detta testamente för att få ut din laglott som du är berättigad till (7 kap. 3 § ÄB). Effekten av detta blir att du går miste om din laglott, och således blir arvslös.

Jag hoppas att detta gav tillräckligt med svar på din fråga. Vid ytterligare funderingar, tveka inte för att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,
Mikaela Wedbäck PizevskaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo