Bröstarvinges arvsrätt och testamente

2017-02-28 i Testamente
FRÅGA
Om en far avlider och har ett barn kan han skriva testamente till 2 personer till så att arvet delas lika på 3 st.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur arv fördelas och vad som gäller för testamente hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är att en testator fritt kan bestämma hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas genom testamente. Denna rätt begränsas dock om testatorn har barn (bröstarvingar) eller var gift vid sin död eftersom dessa har särskild rätt till arv. Om en person avlider och denne har ett barn, men inte var gift vid sin bortgång så är barnet dennes närmaste arvinge och denne ärver då sin förälders hela kvarlåtenskap, ÄB 2:1. Viktigt att notera är att om den avlidne personen tilldelats kvarlåtenskap från en tidigare avliden make så påverkar detta arvsfördelningen eftersom efterlevande arvingar från den förste avlidne maken har rätt till efterarv och bröstarvingen har då rätt till efterarv från båda föräldrarna. I sådant fall kommer den nu döde förälderns kvarlåtenskap att delas på hälften och den ena halvan utgör då arv efter den först avlidne maken. Av din fråga är det svårt för mig att veta om detta är aktuellt och jag kommer därför fortsättningsvis i mitt svar utgå från att den nu avlidne inte ärvt en tidigare make.

Om personen önskar testamentera bort sin kvarlåtenskap till fler än sin bröstarvinge så har bröstarvingen rätt att som minst få ut sin laglott, vilket är hälften av dennes arvslott, ÄB 7:1. Om den döde personer lämnar efter sig en kvarlåtenskap på 400 000 kr så utgör bröstarvingens laglott alltså hälften, 200 000 kr. De resterande 200 000 kr kan personen fritt testamentera till vem denne vill. Viktigt att veta är att det finns strikta formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen och dessa ska bevittna när testatorn skriver under handlingen och de ska sedan bestyrka att detta skett genom att själva skriva under handlingen. Vittnena ska ha fyllt 15 år och också ha kännedom om att det är ett testamente som upprättas, ÄB 10:1.

Om det finns ett testamente som inskränker bröstarvinges laglott så kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, ÄB 7:3.

Om du behöver hjälp att upprätta ett testamente så kan du får hjälp med det via Lawlines avtalstjänst här.

Sammanfattningsvis så kommer bröstarvingen att ha rätt till hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, dennes laglott, medan resterande halva kan testamenteras bort till de två andra personerna.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95758)