Bröstarvinge vill avsäga sig arv

2016-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan en bröstarvinge avsäga sig rätten till arv?Bröstarvingen har inga egna barn att låta det gå vidare till. Finns det möjlighet genom något juridiskt dokument, att skriva under med sitt namn så det sker?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken. Enligt 17 kap. 2 § 1 st. är det möjligt för en arvinge att avsäga sig sin rätt till arv. Detta kan göras antingen i ett testamente eller genom annan skrift till arvlåtaren. Det finns således ett krav på skriftlighet. För bröstarvinges del kan denne avsäga sig den del av arvet som inte består av laglotten. En bröst arvinge kan nämligen inte avsäga sig rätten till sin laglott, såvida inte skäligt vederlag eller egendom motsvarande laglotten har getts istället.

Vidare framgår det av bestämmelsens 2 st. att omyndiga personer inte kan avsäga sig rätten till arv. Har man en förvaltare krävs det att denne samtycker till att man avsäger sig arvet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89990)