Bröstarvinge avstå arv

Hej

Jag undrar följande:

Min make har avlidit och har ett särkullbarn.

Hon vill inte ha något från honom. Hur skriver vi ett avtal som framgår klart att

hon eller hennes barn inte vill ärva något?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår frågan rätt så har din man inte upprättat ett testamente som säger att dottern inte ska ha något arv, utan jag tolkar det som att det är hennes egna önskan. Det finns då tre olika alternativ som jag kommer redogöra kring här nedanför.

Det finns dock lite problematik för en bröstarvinge att helt avstå från sitt arv. Ett arvsavtal kan göras enligt 17 kap. 2 § ÄB, men då krävs det att en arvinge avsäger sig rätten till arv skriftligen hos arvlåtaren. Detta är alltså något som görs när arvlåtaren fortfarande är i livet och det kan därför inte aktualiseras i ert fall.

Eftersom hennes pappa redan är avliden och det inte finns testamente är en lösning att hon kan avstå sin arvslott. Ett arvsavstående är som en överlåtelse som följer den avlidnes legala arvsordning, vilket innebär att arvet går vidare till den avlidnes legala arvingar i nedåtstigande led. I detta fallet skulle det innebära att hon avstod arvet, till förmån för sina barn. Problematiken i detta alternativet är att arvet enbart kan avstås i förmån till annan i den avlidnes legala arvsordning. Jag vet därför inte om detta alternativet är relevant för just ditt fall eftersom du nämner att inte heller barnen vill ha arv.

Det tredje alternativet är en överlåtelse av arv. Då kan dottern själv bestämma vem som istället ska få ta del av arvet. Det hon då måste göra är att skriva ett överlåtelseavtal eller att hennes överlåtelse antecknas i bouppteckningen.
1. Avtalet: För att avtalet ska vara giltigt måste det vara civilrättsligt giltigt och det är därför viktigt att det skrivs på rätt. Avtalet måste då vara civilrättsligt giltigt och uppfylla kraven för avtalsrättsliga regler men även regler om gåva. Om avtalet är civilrättsligt giltigt så är även överlåtelsen giltig. Det jag kan rekommendera i detta fallet är att ta juridisk hjälp för att avtalet ska vara giltigt. Du kan här på lawline få hjälp med det via denna länken http://lawline.se/boka
2. Bouppteckningen. Ett alternativ är att hon på bouppteckningen anger att hon inte vill ha arvet och att hon säger vem som ska ärva istället, detta ska då antecknas i bouppteckningen.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”