Bröstarvingars arvsrätt i förhållande till makes

2016-11-14 i Make
FRÅGA
HEJJAG ÄGER EN FASTIGHET SOM ENSKILD EGENDOMÄR GIFT OCH HAR 3 ST BARNMIN FRÅGA ÄRÄRVER BARNEN MED AUTOMATIK FASTIGHETEN SOM ENSKILD EGENDOM EFTER MIN BORTGÅNG?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga beror på om du har dina barn (bröstarvingar) tillsammans med personen du är gift med eller ifall du har fått barnen med någon annan. I mitt svar ger jag svar på hur läget är i båda scenarierna.

1. Barnen är era gemensamma
I detta läge kommer din make ha rätt till din egendom vid din död. Din make ärver dig på grund av att ni är gifta. Du kan se regeln i 3 kap 1 § ärvdabalken. Denna regel innebär att maken ärver all din egendom med så kallad fri förfoganderätt efter din död. Fri förfoganderätt innebär att han får råda över egendomen till sin egen död (med undantaget att han inte får testamentera bort egendomen). Vid din makes död kommer dina/era barn att få arvet efter dig.
Slutsats: Om dina barn även är din makes barn kommer dem att ärva din fastighet efter att din make har dött.

2. Barnen är dina och inte din makes
I detta läge kommer din make inte ha någon rätt att ärva din egendom med fri förfoganderätt, enligt ovanstående regel från ärvdabalken. Utgångspunkten om barnen är dina, men inte din makes, är att de ärver all din egendom direkt vid din död. Då får de alltså dela på fastigheten trots att din make fortfarande lever. Ett undantag från detta är ifall de frånsäger sig sitt arv enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. I så fall kommer arvet att fördelas på samma sätt som i scenario 1.
Slutsats: Om barnen är dina men inte din makes kommer barnen att få ärva din fastighet direkt efter din död så länge de inte frånsäger sig arvet till förmån för din make.

Att fastigheten är din enskilda egendom har ingen betydelse för arvskiftet efter dig. Att den är enskild egendom påverkar bara ägarförhållandena vid en bodelning. En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses, antingen på grund av skilsmässa eller ifall någon av er dör. Men trots att din make inte får fastigheten genom bodelning kommer han (under scenario 1) kunna få den genom arvskiftet. Det som en make får i bodelning övertas med full äganderätt, och inte med fri förfoganderätt.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (457)
2021-01-30 Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap

Alla besvarade frågor (89876)