Bröstarvingars andel av arv efter skrivning av testamente

Hej!

Min första fru är avliden och jag är nu omgift. Vi har 3 barn var från våra tidigare äktenskap och har äktenskapsförord. Jag har skrivit testamente till min nuvarande fru att hon ska ärva den del av mitt arv som är disponibel efter bröstarvingarnas laglott samt den del som utgörs av deras morsarv. Hur mycket får min fru ärva i procent räknat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad din nuvarande fru kan ärva när barnens rätt till arv efter dig och deras mor räknats bort. För att svara på den här frågan får vi analysera situationen utifrån reglerna i Ärvdabalken (ÄB), som reglerar frågor kring arv.

I första hand är det barnen till den avlidna som ärver, de så kallade bröstarvingarna. Dessa delar lika på arvet om inte annat testamenterats (2 kap. 1 § ÄB). Däremot gäller att om den ena föräldern överlevt den andre, ska den efterlevande ärva bröstarvingarnas del i den först avlidna (3 kap. 1 § ÄB). Detta arv sker med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande får göra vad den vill med tillgångarna efter den först avlidne förutom att testamentera bort dem vid sin död. När den efterlevande gått bort får barnen ärva både den först avlidna och den senare avlidna. Var andelen annan än 50/50 vid bodelningen efter den först avlidnes död, ska den andelen gälla efter den efterlevandes bortgång vid utdelningen av arv (3 kap. 2 § ÄB).

I ditt fall saknar jag information kring hur stor andel som var din respektive din första frus vid bodelningen efter din första frus bortgång. För enkelhetens skull utgår vi från att ni utgjorde 50 % var av era totala tillgångar och att dessa omfattade 120 000 kr, samt att värdet var samma vid bodelningen efter din första frus bortgång som efter din bortgång.

Dina tre barn skulle således ha rätt till 60 000 kr från deras mor att dela på, då bröstarvingarna har rätt att ärva den först avlidne efter den senare avlidnas bortgång. Vad gäller din del av arvet, önskar du att barnen enbart ska få sin laglott. Detta innebär att barnen har rätt till hälften av dina andel av de totala tillgångarna efter din bortgång. Barnen får alltså dela på hälften av din del i kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB). Av dina 60 000 kr som finns kvar då morsarvet har delats ut, ska alltså barnen få 30 000 kr att dela på. Detta innebär att barnen totalt fått 90 000 av 120 000 (60 000 från deras mor plus 30 000 ifrån dig), vilket resulterar i 75 % av kvarlåtenskapen efter din bortgång. Din nya fru har alltså rätt till 25 % av vad du går i god för vid din bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning