Bro = fast egendom

2017-08-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
En bro förbinder två fastigheter med olika ägare.Är bron fast eller lös egendom då:1. Ena ägaren hade arrende på den andres mark för anläggande av bro och utfartsväg. Arrendet är från början av 1900-talet och var på 49 år. Avtalet har inte förnyats men lever vidare ändå.2. Om bron var fast egendom under 49 år blev den sedan lös egendom?3. Om det nu skrivs ett servitutsavtal mellan de båda fastigheterna blir då bron åter fast förutsatt att den varit lös egendom däremellan?Jag har en gång hittat svar på detta på Internet men sparade inte källan och har inte lyckats hitta det igen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En bro är alltid fast egendom om den inrättats på jord för stadigvarande bruk, vilket verkar vara fallet här (2 kap. 1 § jordabalken). De omständigheter du nämner har ingen påverkan på detta faktum.

Ursäkta sent svar. Vi får in många gratisfrågor just nu och hinner inte besvara alla. Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2070)
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar
2021-07-27 Får en hyresvärd utfärda böter?
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?

Alla besvarade frågor (94276)