Brister i lokal

2015-11-09 i Hyresavtal
FRÅGA
Hyreslokalen är obrukbar pga mögelangrepp.Har fått hälsoproblem.Kan bara arbeta högst 4timmar.Ersätts inkomstförlusten av ägaren.Erbjudits ny lokal 3 mil utanför stan.Ej aktuellt.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag ska försöka svara på din fråga så långt det är möjligt utifrån deninformation jag har fått.

Om brister uppstår i en hyrd lokal finns det ett antal åtgärderhyresgästen har rätt att vidta enligt 12 kap 11 § JB (hyreslagen). Hyresgästenkan t ex begära nedsättning av hyra eller skadestånd, beroende på bristernasart och omfattning. Om lokalen är så pass bristfällig att den överhuvudtagetinte går att använda finns även en möjlighet att säga upp hyresavtalet tillomedelbart upphörande. Frågan är om bristerna är så pass allvarliga i det härfallet. Har det gjorts någon undersökning eller mätning i lokalen avmögelhalten, som är dokumenterad?

Mitt svar beror i det följande lite på hur ni vill agera i nästa steg. Villni att hyresvärden ska åtgärda problemet eller vill ni komma urhyresförhållandet? Om ni vill att problemet löses bör ni ta en diskussion medhyresvärden om detta. Fram till dess att lokalen är i fullt brukbart skick igenkan ni begära nedsättning av hyra med en viss procent, för att sätta tryck påhyresvärden och för att få en rimlig kompensation för bristen. Om hyresvärdenkan anses ha varit försumlig kan ni även ha rätt till skadestånd. Jag har intetillräcklig information för att kunna ta ställning till huruvida hyresvärdenhar agerat försumligt eller inte. Om förutsättning för att erhålla skadeståndföreligger kan ni få ersättning för person-, sak- och förmögenhetsskada.

Om ni däremot vill flytta skulle ni kunna säga upp hyresavtalet föromedelbart upphörande. För att ha rätt att säga upp hyresavtalet för omedelbartupphörande måste bristen ha en väsentlig betydelse för utövandet avhyresrätten. Vidare ska bristen inte ha kunnat avhjälpas utan dröjsmål ochhyresvärden ska ha underlåtit att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snartdet kan ske. Observera dock att bristen inte redan får vara avhjälpt när nisäger upp ett hyresavtal på det här sättet.

Ett alternativ är att komma överens med hyresvärden om att ni flyttar ochatt hyresavtalet er emellan inte längre ska gälla, pga. möglet i lokalen. Detlåter på din fråga som att det handlar om en relativt liten lokal? I sådantfall är kanske förutsättningarna för att upplösa hyresavtalet er emellanbättre.

Lycka till!

Malin Placht
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1439)
2020-10-28 Vräkning på olaglig grund
2020-10-27 Kan jag överta förstahandskontrakt efter jag hyrt lägenheten i ett år?
2020-10-26 Vad gäller för hyreshöjning och vad innebär bruksvärde?
2020-10-24 Besittningsskydd vid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (85504)