Brandvarnare hyresrätt

2015-12-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Jag undrar hur det är med brandvarnare i hyreslägenheter. Jag har för mig att det är hyresvärdens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i lägenheten. Stämmer det? Jag skulle vilja veta enligt Finlands lag eftersom jag är bosatt där, men ifall det inte är möjligt så går svensk lag också bra.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Jag kan tyvärr inte svara utifrån finsk lag. Däremot, enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (se här) så gäller att fastighetsägare ska se till att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, och de åtgärder som krävs måste vara skäliga i förhållande till kostnaderna. Alltså är detta krav inte absolut och det kan variera från fall till fall. Dock finns ett krav på att det ska finnas brandvarnare i nyproducerade lägenheter efter 1999. För byggnader uppförda innan 1999 finns ett allmänt råd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att det bör finnas brandvarnare.

Hoppas detta gav ledning i din fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85256)