Bråk på krogen - Möjliga rättsliga konsekvenser?

FRÅGA
Hej!För ett tag sedan var jag ute på krogen och en hamnade i lite tjafs med en person.Personen i fråga stod och knuffade på mig ett flertal gånger och jag sa till honom att lägga av flera gånger. Tillslut fick jag mig en smäll i bröstet och då kunde jag inte hålla mig, utan jag slog till honom så hans näsa fick sig en bra smäll. Vad kan bli följderna av detta? Vi hade nog båda druckit en hel del alkohol.. Försökte verkligen få honom att lägga av men efter att blivit provocerad kunde jag inte hålla mig...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att det överhuvudtaget ska bli några rättsliga konsekvenser krävs naturligtvis att personen gör en polisanmälan, att förundersökning inleds och att åklagaren väcker åtal. För att åtal ska kunna väckas ska åklagaren finna att det finns tillräckliga bevis, t.ex. i form av vittnesberättelser, din berättelse och målsägandes berättelse.

Vid en första anblick vid din beskrivning av händelsen verkar det som om det kan röra sig om provocerad misshandel. Misshandel regleras i Brottsbalken 3 kap 5 §, och har en straffskala på fängelse i 14 dagar upp till två år. Provokation kan vara en förmildrande omständighet när brottets allvarlighet bedöms vid straffmätningen, och det bör noteras att du kan ha råkat ut för brott. Knuffar och smällen i bröstet bör beroende på ytterligare omständigheter kunna ses som ofredande, enligt BrB 4 kap 7 §. Det är ett brott som har en straffskala från böter upp till 1 års fängelse. Självförvållat rus (alkoholpåverkan) är i sig ingen ursäkt.

Vid bedömningen av brottet kommer rätten även ta hänsyn till om du är ung (personer under 21 år kan få viss straffmildring).

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?