Bostadsrättsförenings ansvar vid skada runt fastigheten

FRÅGA
https://lawline.se/bokaHej,Vi bor i bostadsrätt och parkerar vår bil på parkering som ägs av vår bostadsförening. Parkeringen består av tre parkeringsplatser som ligger runt om en gräsmatta. I vintras när jag skulle till jobbet tidigt på morgonen och det var fortfarande mörkt ute råkade jag vid en sväng från parkeringsplatsen köra med min bil på en av stora stenar som bostadsföreningen placerat längst ut i alla hörn på gräsmattan för att skydda den mot bilar. Stenarna syns inte när man sitter i bilen, de är inte heller markerade på något sätt och parkeringen saknar belysning. Den sten jag körde på ligger alldeles intill själva parkeringsrutan, dennes ena kant (den som kom i kontakt med bilen) ligger delvis på asfalten och sticker mycket ut. Bilen blev skadad och jag fick betala självrisk för att reparera den. Jag kontaktade också bostadsföreningen men de vägrade stå för självrisken.Vad kan vi göra i denna situation? Har bostadsföreningen inget ansvar för stenar som de placerar ut på fel sätt och som utgör fara för de som parkerar sina bilar där? Vi såg även andra köra på dessa stenar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SKL). Så bedömningen som får göras är baserad på huruvida bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst när de placerat stenarna. För att bedöma om en någon agerat vårdslöst kan man göra en s.k. fri culpabedömning, där man bl.a. tar hänsyn till hur stor risken för att en skada skulle uppstå var samt i vilken utsträckning den som orsakat skadan insåg risken. Man kan förenklat säga att culpabedömningen går ut på att utreda om skadan uppstod av en ren olyckshändelse eller om någon kan skuldbeläggas för att skadan uppstod.

Det ska dock tilläggas att samma bedömning görs på dig som bilförare. Vid en avvägning kan även en jämkning göras om det bedöms att båda parter agerat vårdslöst enligt 6 kap 1 § SKL.

Enligt min bedömning så tror jag att era chanser att få ersättning från bostadsrättsföreningen för det som hänt är relativt låga. En bilförare förväntas alltid ha koll på sin omgivning och speciellt med tanke på att detta inträffade där ni bor lär bedömningen bli som sådan att ni ensamt agerat vårdslöst. Observera dock att detta endast är min personliga bedömning och att bedömningen kan se annorlunda ut på annat håll.

Om ni vill ta detta vidare är min rekommendation att ni hör av er till en jurist, det kan ni göra här.

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)