FrågaAVTALSRÄTTGåva03/05/2019

Bostadsrätt som gåva

Hej, jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt till min mamma? Alltså att jag står på bolånet men att hon är ägare till bostaden och den som står skriven på den.

Vi kommer i så fall inte att bo tillsammans utan jag kommer att bo kvar i min hyresrätt. Min mamma är EU medborgare (har uppehållsrätt och svenskt personnummer, arbetar deltid) kan det vara något hinder att hon inte är svensk medborgare för att hon ska stå som ägare på bostadsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att din mamma inte är svensk medborgare utgör inte ett hinder för att vara ägare till bostadsrätt i Sverige enligt principen om fri rörlighet för personer och kapital inom EU.

Om du vill att din mamma ska bli ägare till bostadsrätten kan du ge den i gåva till henne. För att det ska anses giltigt behöver du uppfylla vissa krav (6 kap. 4 § Bostadsrättslagen). Kraven innebär att gåvobrevet:

ska vara skriftligt, signeras av givare och tagare, innehålla specificering av vilken bostadsrätt det gäller.

Är dessa krav uppfyllda står din mamma som ägare av bostadsrätten. I övrigt måste din mamma bli medlem i bostadsrättsföreningen för att få nyttja bostadsrätten (6 kap. 1 § Bostadsrättslagen).

Notera dock att bostadsrätten alltjämt utgör säkerhet för lånet som står på dig. Detta innebär att om du inte kan betala lånet, kan bostadsrätten tas i anspråk för att täcka lånet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning