Bostadsrätt

2019-02-27 i Köplagen
FRÅGA
Jag har precis köpt en lägenhet. På hemnets sida stod det att lägenhetens hyra låg på 1708kr/ månad och att lägenhetens kvm låg på 38kvm.I den ekonomiska planen för lägenheten står det en hyra på 1867kr/mån och att lägenheten är 32kvm.Kan jag göra något åt detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förutsätter att din köpta lägenhet är en bostadsrätt. En bostadsrätt räknas som lös egendom och faller därför inte under jordabalkens regler om fel. Istället för jordabalkens regler använder man köplagens regler (1 § Köplagen). Bostadsrätten är alltså en vara. Nedan förklarar jag fel enligt köplagen med mera.

Fel i vara enligt köplagen:
I köplagen beskrivs grunden till vad fel i en vara är (17 § köplagen). Fel är om varan inte kan användas för varans syfte, om den inte kan användas alls eller inte har utfäst egenskap.
Bostadsrätten ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet, enligt 17 § 1 st köplagen. Detta innebär att om det framgår av avtalet att varan, bostadsrätten i ditt fall, ska vara 38 kvm och du kan bevisa att så inte är fallet, föreligger fel enligt köplagen.

Fel på en vara kan också föreligga när uppgifter om den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på köpet, enligt 18 § köplagen. Om du väljer att tillämpa 18 § köplagen så ska du kunna bevisa att de felaktiga uppgifterna inverkat på köpet och du ska även bevisa att uppgifterna inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats.

Undersökningsplikt:
Köparen en undersökningsplikt av varan innan köpet, enligt 20 § Köplagen. Undersökningsplikten är inte generell. Men om du fått tillfälle att undersöka bostadsrätten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning till det, får du ej åberopa sådant som du borde ha märkt vid en undersökning. Dock kan din undersökningsplikt minskas om säljaren eller någon för dennes räkning lämnat uppgifter om att lägenheten ska ha vissa egenskaper osv.

Reklamation:
För att få göra gällande ett fel ska man även reklamera felet enligt 32 § köplagen. Detta ska göras till säljaren "utan oskäligt dröjsmål". Hur lång tiden är varierar. I vissa fall kan reklamationsfristen vara ett par dagar och i andra fall flera månader vid dolda fel. Huvudsaken är att man göra detta snarast efter att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Hur kan du gå vidare?
Baserat på din korta beskrivning så tycker jag att du bör kontakta en jurist för vidare hjälp och rådgivning. Ett tips är att du bokar en tid men en av våra jurister. Smidigast att boka en tid här.


Återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Ninorta Antar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (988)
2019-06-17 Dolt fel vid köp av en begagnad bil
2019-06-15 Köp av bil i befintligt skick - säljarens lämnade uppgifter
2019-06-13 Vad kan man göra om egendom som man har avtalat om att få köpa säljs till någon annan?
2019-06-11 Säljarens ansvar när såld bil visar sig vara felaktig

Alla besvarade frågor (69981)