FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt23/02/2017

Bostadshyresgästens skadeståndsansvar

Hej.

jag har en fråga om skadegörelse på hus.

jag ärvde ett hus efter min mor juli 2014. därefter fixades huset till för att kunna användas som bostad igen.

jag hyr ut mitt hus från den 1 februari 2015 till den 30 juni 2016.

Mina hyresgäster flyttar in i ett gammalt hus som fungerar som boende, men en muntlig överenskommelse att jag skulle stå för färg, tapet och eventuellt andra små saker som kunde behövas förbättras.

allt i huset fungerade men var slitet.

När min hyresgäst flyttar därifrån så finns det sopor överallt i huset och i garaget, det finns även sopor utspritt på tomten.

Hon har även förstört köket så att det går inte att använda längre, det har också blivit skador på husets utsida under tiden hon har bott där.

Jag gjorde en polisanmälan på detta men de lade ner förundersökningen.

har man ingen rätt att få någon ersättning för vad som är förstört.

jag har nu sålt huset med en stor förlust i marknadsvärde, detta pga vad som hon gjort med huset.

Hon flyttade in i ett hus som fungerade och lämnade ett hus som inte alls fungerade att bo i utan en omfattande renovering.

Kan man på något sätt få ersättning för det som har gjort?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor kring hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

Enligt JB 12 kap. 24 §ska hyresgästen väl vårda lägenheten, och gästen är ansvarig för alla skador som uppkommer på grund av hyresgästens oaktsamhet. Ansvaret gäller även om den som orsakar skadan hör till hyresgästens hushåll, är en tillfällig gäst eller annan som befinner sig i lägenheten med hyresgästens tillstånd. Det är du som hyresvärd som måste bevisa att hyresgästen (eller någon denne ansvarar för) har orsakat skadan. Om det går att visa på att skadorna inte fanns vid tiden för inflyttning och således uppstod under hyrestiden talar det starkt för att hyresgästen varit oaktsam. Detta görs bäst med hjälp av besiktningsprotokoll eller annan liknande dokumentation. Om hyresgästen inte betalar ersättning självmant kan du vända dig till domstol för att få igenom din krav, men tänk på att talan enligt JB 12 kap. 61 § måste väckas inom två år från att hyresgästen flyttat.

Din hyresgäst verkar även ha lämnat huset ostädat vid avflyttning. Det finns inga regler om flyttstädning i JB 12 kap. utan det ska framgå av ert avtal om hyresgästen har varit tvungen att flyttstäda.

Jag hoppas att svaret är er till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare