Bostadsbidrag om man är gift men särbo?

2021-09-30 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej vi är gifta och bor på olika adresser pga olika orsaker med barn från tidigare äktenskap och min fråga är nu om min hustru kan få bostadsbidrag trots att vi är gifta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Stödet ges för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd. Personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans och ska då gemensamt ansöka om bostadsbidrag. Bidraget beräknas sedan för makarna tillsammans avseende den aktuella bostaden. En gift person kan emellertid få bostadsbidrag som ensamstående om han eller hon visar att makarna inte lever tillsammans.

Bestämmelserna kring din fråga finns i 100-103 kap. socialförsäkringsbalken.

En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make likställs med en ogift person, om inte särskilda skäl talar emot detta, 100 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Detta innebär alltså att om ni inte bor ihop påverkar giftermålet inte möjligheterna till bostadsbidrag. Skäl som talar emot detta kan vara om ni har en gemensam ekonomi, där den ena egentligen betalar bostäderna för båda eller om ni egentligen delar på bostäderna en stor del av tiden.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96493)