Bostadsbidrag om man är gift men särbo?

Hej vi är gifta och bor på olika adresser pga olika orsaker med barn från tidigare äktenskap och min fråga är nu om min hustru kan få bostadsbidrag trots att vi är gifta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Stödet ges för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd. Personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans och ska då gemensamt ansöka om bostadsbidrag. Bidraget beräknas sedan för makarna tillsammans avseende den aktuella bostaden. En gift person kan emellertid få bostadsbidrag som ensamstående om han eller hon visar att makarna inte lever tillsammans.

Bestämmelserna kring din fråga finns i 100-103 kap. socialförsäkringsbalken.

En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make likställs med en ogift person, om inte särskilda skäl talar emot detta, 100 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Detta innebär alltså att om ni inte bor ihop påverkar giftermålet inte möjligheterna till bostadsbidrag. Skäl som talar emot detta kan vara om ni har en gemensam ekonomi, där den ena egentligen betalar bostäderna för båda eller om ni egentligen delar på bostäderna en stor del av tiden.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo