FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende30/11/2016

Bostadsarrende

Hejsan

Har ett bostadsarrende avtal och på avtalet står det om när betalning ska ske och att "I övrigt skall jordabalkens bestämmelser gälla" Det finns inga andra specifika punkter

Vad får vi egentligen göra på tomten? Eller tolkar man det som att man måste alltid ha tillstånd av ägaren?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Reglerna för bostadsarrende återfinns i Jordabalken och är enligt 8 kap. 2 § i huvudsak tvingande. I 10 kapitlet Jordabalken (JB) finner du regler specifikt för bostadsarrende men även de allmänna bestämmelserna i 8 kapitlet och reglerna i 7 kapitlet om nyttjanderätt blir tillämpliga. Reglerna är enligt 8 kapitlet 2 § tvingande. Det innebär att om jordägaren och arrendatorn har ett avtal som strider mot lagen måste jordägaren följa lagen medan arrendatorn får välja om hen vill följa lagen eller avtalet. Till skillnad från jordbruksarrende saknas det lagstadgade regler angående arrendeställets skick, vård och underhåll. Det är upp till parterna att fritt avtala om detta. Har man inte reglerat sådana frågor i avtalet är utgångspunkten att arrendestället hyrs ut i befintligt skick och att det ska vara i samma skick när arrendet går ut.

Har ni specifika planer får du gärna ställa kompletterande frågor för ett precisare svar!

Jenny ÅngströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?