Bosatt utomlands och säljer aktier - beskattas vinsten i Sverige?

FRÅGA
Hej,jag är en svensk pensionär bosatt i Spanien sedan 15 år och betalar SINK-skatt och spansk inkomstskatt på min pension.Jag kommer att få ärva fondandelar efter min mor.Jag har hört sägas att om jag behåller fondandelarna en viss tid (5 eller 10 år) så blir det ingen svensk kapitalvinstskatt vid en försäljning.Stämmer det eller är det bara en skröna, och det är vanlig kapitalvinstskatt som gäller?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL), men även i ex. SINK – lagen om inkomstskatt för utomlands bosatta. För att avgöra var en inkomst ska beskattas måste man inledningsvis avgöra om den skattskyldige är begränsat eller obegränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas här. Man är begränsat skattskyldig om man inte uppfyller minst en av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig. Kriterierna för obegränsad skattskyldighet är (1) att man är bosatt i Sverige, (2) att man stadigvarande vistas i Sverige, (3) att man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).

Eftersom du bott i Spanien i 15 år och betalar s.k. SINK-skatt är det så att du anses sakna väsentlig anknytning och att du därför är begränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas blir frågan följaktligen om den kapitalvinst du gör när du säljer nämnda aktier är en sådan inkomst som enligt lag ska beskattas i Sverige.

Den som är begränsat skattskyldig är som huvudregel skattskyldig i Sverige för kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter, dvs. bland annat andelar i värdepappersfonder. Detta gäller dock endast om man under avyttringsåret, dvs. samma år som du säljer dina aktier, eller något av de tio föregående åren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande har vistats i landet (3 kap. 19 § IL). Det som spelar roll är alltså hur länge du bott utanför Sverige när du säljer aktierna, inte hur länge du haft aktierna innan du säljer dem. Eftersom du inte bott och – utgår jag från – inte heller stadigvarande vistats i Sverige under de senaste 10 åren är du således inte skattskyldig i Sverige för den kapitalvinst som uppstår när du säljer aktierna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (292)
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?

Alla besvarade frågor (94369)