Bosatt i Sverige men anställd hos ett utländskt företag - hur mycket ska jag skatta?

2019-08-03 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Jag jobbar hemifrån Sverige åt ett engelskt företag som jag får skiftande inkomster från. Jag betalar skatt här i Sverige samt sociala avgifter. Halva inkomsten går till det. Tycker det känns orimligt mycket så min fråga är om det finns några skatteavdrag att göra? Eller ska det vara halva inkomsten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår att du utför arbetet från Sverige åt ett engelskt företag. Det framgår däremot inte om du är anställd eller om du är enskild näringsidkare. Det framgår inte heller om du även har andra inkomster, samt vilken ålder du har.

I mitt svar kommer berör jag därför översiktligt vad som gäller för anställd, respektive enskild näringsidkare.

Inkomstbeskattning - skattskyldighet för bosatta i Sverige

Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL). Då du är bosatt i Sverige och utför arbetet här ska du beskattas för inkomsterna (antingen som lön eller inkomst av näringsverksamhet) i Sverige.

Socialavgifter - anställd

Om du är anställd, vilket frågan tyder på, är huvudregeln att din arbetsgivare ska betala socialavgifter, dvs arbetsgivareavgifter (2 kap. 1 § socialavgiftslagen (SAL). Underlaget för arbetsgivaravgifter är summan av de ersättningar för utfört arbete som arbetsgivaren har utbetalat. Arbetsgivaravgifterna för beskattningsår 2019 uppgår till 31,42 procent (det varierar beroende på ålder).

Om det engelska företaget du arbetar för saknar fast driftställe i Sverige, dvs. om företaget inte bedriver affärsverksamhet från en stadigvarande plats här eller om företaget inte har en oberoende representant här, kan du som anställd sluta ett socialavgiftsavtal med din arbetsgivare (5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (SFL).

Socialavgiftsavtal är en överenskommelse om att du själv betalar dina sociala avgifter i Sverige i arbetsgivarens ställe. Du får i ett sådant fall komma överens med det engelska företaget om att få kompensation för de arbetsgivaravgifter du betalar. Den kompensation du får för arbetsgivaravgifterna är skattepliktig men du får samtidigt göra avdrag för hela beloppet i din inkomstdeklaration.

Om det engelska företaget saknar fast driftställe i Sverige ska du inte erlägga (betala) hela arbetsgivaravgiften. Den allmänna löneavgiften ska inte betalas. Det innebär att dina socialavgifter för beskattningsår 2019 uppgår till 19,80 procent. Hur du räknar fram de socialavgifter som du ska betala m.m. kan du läsa om här.

Socialavgifter - enskild näringsidkare

Om du däremot bedriver enskild näringsverksamhet ska du betala dina sociala avgifter (egenavgifter) (3 kap. 1 SAL). Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av arbete i Sverige (3 kap. 2 § SAL). Underlaget för egenavgifterna utgörs av nettoinkomsten av näringsverksamhet (förenklat uttryckt intäkter minskade med kostnader) (3 kap. 12 § SAL).

Egenavgifterna uppgår för beskattningsåret 2019 till som mest 28,97 procent. Vid inkomstberäkningen för din inkomstskatt får du som högst göra ett schablonavdrag med 25 procent (16 kap. 29-30 § IL).

Storleken av egenavgifterna och schablonavdraget beror på din ålder och hur många karensdagar i sjukförsäkringen du valt. Du kan få mer information om detta på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning

Är du att se som anställd av det engelska företaget och om företaget saknar fast driftställe i Sverige kan du alltså ingå ett socialavgiftsavtal vilket innebär att du själv måste betala in de arbetsgivaravgifter som ska beräknas på din lön. I det fallet bör du få kompensation av det engelska företaget för dessa avgifter. Kompensationen är skattepliktig men samtidigt fullt ut avdragsgill, vilket innebär att du inte behöver betala inkomstskatt på kompensationen, förutsatt att kompensationen är rätt beräknad.

Om du däremot är att se som enskild näringsidkare ska du i normalfallet betala in dina egenavgifter. Du får vid framräkningen av din beskattningsbara inkomst göra avdrag för egenavgifterna. Det aktuella året görs ett schablonavdrag som återförs det efterföljande beskattningsåret varefter definitivt avdrag medges för det faktiska egenavgifter du påförts enligt slutskattebesked.

Din fråga, om det är rimligt att halva din inkomsten går till din inkomstskatt och sociala avgifter kan inte besvaras då du inte lämnat tillräcklig med information om de aktuella förhållandena i din fråga. Jag skulle därför råda dig att kontakta en erfaren redovisningsbyrå.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (140)
2019-11-30 Ska aktiegåva till anställda beskattas?
2019-11-27 Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?
2019-10-29 Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?
2019-10-27 Räknas bostadstillägg som en inkomst?

Alla besvarade frågor (75518)