Borttagning av arbetspass

FRÅGA
Hej, jag är anställd som behovsanställd på ett företag och undrar vad som gäller vid förändringar i schemat. Vad gäller när min chef tar bort arbetspass 2-3 dagar före passet skulle ägt rum?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din arbetsgivare schemalägger dig på arbetspass och du godtar tiderna har ni ingått ett avtal med varandra om att du ska jobba den tiden (1§ avtalslagen). Detta innebär att du är skyldig att jobba den tiden och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön, vilket följer av principen pacta sunt servanda som är en huvudregel och innebär att avtal ska hållas. Detsamma gäller om ni muntligt har avtalat om dina arbetstider.

Eftersom du och din arbetsgivare har träffat en överenskommelse om när du ska arbeta så kan inte din arbetsgivare ensidigt ändra den överenskommelsen utan att du går med på att det sker. Om din arbetsgivare ensidigt tar bort tider som ni tidigare har kommit överens om att du skulle arbeta har du rätt att bli kompenserad för detta.

Jag råder dig att vara tydlig mot din arbetsgivare att du inte accepterar avbokade arbetspass utan ditt godkännande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (492)
2018-11-18 Är en arbetsgivare skyldig att betala för terminalglasögon?
2018-11-17 Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist
2018-11-10 Har arbetsgivare editionsplikt gentemot arbetssökande?
2018-11-03 Arbetsgivare betalar inte ut lön

Alla besvarade frågor (61972)