Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

FRÅGA
Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt har skadegörelse av normalgraden inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Böter togs bort ur straffskalan i och med att lag (2017:442) om ändring i brottsbalken trädde ikraft 1 juli 2017.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (93)
2019-08-22 Vad är påföljden vid skadegörelse?
2019-07-15 Påföljden vid skadegörelsebrott
2019-07-06 Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?
2019-07-05 Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

Alla besvarade frågor (72849)