Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

FRÅGA
Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt har skadegörelse av normalgraden inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Böter togs bort ur straffskalan i och med att lag (2017:442) om ändring i brottsbalken trädde ikraft 1 juli 2017.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (100)
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan
2019-11-25 Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?
2019-11-22 Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

Alla besvarade frågor (76369)