Borttagande av trädgrenar - skyldighet och kostnadsansvar

2015-10-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har en stor ek som förgrenar sig in på grannens tomt. Eken står i ett hörn på tomten så inte så konstigt att den breder ut sig över grannens tomt.Grannen har nu sagt att vi måste enl lag ta bort de grenar som sträcker sig över hans tomt då han önskar detta. Detta kommer innebära att trädet kommer se mycket märkligt ut.Stämmer detta att vi ska bekosta borttagande av grenar in på hans tomt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt så ska grannar i sin uppodling av trädgården på den egna fastigheten ta skälig hänsyn till sin omgivning, inklusive andra grannar. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 3:1. Det kan möjligen utifrån denna bestämmelse tolkas som att ni har en skyldighet att ta bort överskjutande grenar, men detta tål att jämföras med en bestämmelse som specifikt tar sikte på denna situation. Enligt Jordabalk 3:2 första stycket så har er granne rätt att själv ta bort överskjutande grenar om dessa medför olägenhet för honom. Enligt samma bestämmelse så ska grannen dock bereda er tillfälle att själv utföra klippningen, om borttagandet av grenarna kan medföra skada av betydelse för er. Detta gäller även om skadan inte kan anses som märklig eller ovanlig (jämför Proposition 1970:20 del B s. 103). Eftersom trädet kommer att se märkligt ut i estetiskt hänseende så torde grannen ha haft skyldighet att ge er tillfälle att själv göra arbetet, vilken får anses uppfylld i och med hans uppmaning. Sammanfattningsvis så har ni möjligen en skyldighet att ta bort grenarna, men vad som står desto mera klart är att grannen har rätt att göra arbetet själv.

Lagen innehåller dock inga bestämmelser om kostnadsfördelning, även om HD har uttalat att en granne inte kan kräva ersättning för att ta bort grenar som har hamnat på dennes tomt efter att den andre grannen toppklippt häcken på fastighetsgränsen till nytta för dem båda (jämför domen i NJA 1990 s. 71). Eftersom reglerna är utformade i syfte att tillvarata grannsämja så torde den rimligaste strategin vara en samförståndslösning, om borttagandet av grenarna ligger i både ert och er grannes intresse. Mot bakgrund av er allmänna skyldighet att ta skälig hänsyn till dina grannar så torde dock ett rimligt utfall, om ni inte kan uppnå en samförståndslösning, vara att ni bekostar hela eller åtminstone huvuddelen av kostnaden för borttagandet av grenarna.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86940)