Borrhål samt egen installation av tvättutrustning

2015-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Har precis fått ett förstahandskontrakt på en studentlägenhet. Kontraktet gäller tillsvidare men under max 5 år innan det förnyas (under speciella förutsättningar).Såvitt jag förstår med min begränsade kunskap om hyresrätt har jag rätt att sätta upp hyllor med plugg (dvs borra i väggen) i en hyresrätt vid förstahandskontrakt. Likväl har jag såvitt jag förstår rätt att installera dusch i badrummet.Min fråga är således att dra detta lite längre.Fråga 1:Har jag rätt att sätta upp gitarrhängare med plugg (2-3 borrhål per hängare, upp mot 10 st hängare)?Sidofråga är även om det kan bli några repressalier utöver återställande om jag gör detta? Exempelvis grund för förverkande?Fråga 2:Har jag rätt att utan hyresvärdens tillstånd installera tvättmaskin och torktumlare i lägenheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Angående din första fråga så ska du som hyresgäst under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör enligt jordabalken (1970:994) (JB) 12 kap. 25 §. Du är som hyresgäst alltid skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom ditt vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till ditt hushåll eller gästar dig eller av annan som du inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning. Detta innebär att du har rätt till "normalt slitage" av lägenheten utan att bli ersättningsskyldig. Du ska visa den aktsamhet som skäligen kan krävas av en ordentlig person. Genom lägenhetens normala användning förslits den. Du som hyresgäst svarar dock inte för sådana skador som uppstår genom normal förslitning. Inte heller svarar du för skador som uppstår genom olyckshändelse. Du svarar däremot för skador som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse. Det kan gälla exempelvis spräckta handfat eller toalettstolar, trasiga fönsterrutor och dylikt. Det är normalt slitage att sätta upp tavlor och hyllor om inte mängden borrhål blir onormal många. Det är därför svårt att säga exakt om du får sätta upp de gitarrhängare med plugg som du vill utan att senare bli ersättningsskyldig för de skador som uppstår på väggarna av detta (så att renovering , men då det rör sig om ca 20-30 borrhål, bedömer jag det som tveksamt att det kan ses som normalt slitage, särskilt om de kommer att finnas på samma vägg. Detta skulle alltså kunna innebära att du blir ersättningsskyldig gentemot hyresvärden den dag du flyttar ut. Det är dock ingen förverkandegrund. Jag rekommenderar därför att kontakta din hyresvärd direkt för att försöka utarbeta en lösning, alternativt kontakta Hyresgästföreningen för ytterligare råd.

När det gäller frågan om du får installera tvättmaskin och torktumlare själv i lägenheten (och då förutsätter jag att det inte finns något uttag för tvättmaskin/torktumlare i badrummet) så krävs det att det är fackmannamässigt utfört så att inga skador uppstår i lägenheten vid installation eftersom du i så fall blir ersättningsskyldig för dessa. Då det rör sig om fast VVS/el är detta extra viktigt eftersom vatten - och elskador kan bli mycket dyra för dig om inte installationen utförts korrekt. Tillstånd från hyresvärden är att rekommendera, så mitt råd är att kontakta hyresvärden även angående detta. Tvättmaskiner/torktumlare kan också utgöra störning för grannar som inte är godtagbar om de används tex regelbundet nattetid, så detta är viktigt att tänka på. Störning i boendet kan vara en grund för uppsägning om det är nog allvarligt. (Se JB 12 kap. 25 § samt 12 kap. 42 §).

Hoppas detta gav svar på dina frågor.

Med vänliga hälsningar


Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1438)
2020-10-27 Kan jag överta förstahandskontrakt efter jag hyrt lägenheten i ett år?
2020-10-26 Vad gäller för hyreshöjning och vad innebär bruksvärde?
2020-10-24 Besittningsskydd vid privatuthyrning
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?

Alla besvarade frågor (85479)