Borgerliga vigselförrättare har en vigselplikt

FRÅGA
Hej!Kan en borglig vigselförrättare neka vigsel på några andra grunder än att paret inte får vara gifta sen tidigare eller helsyskon?Säg att jag jobbar som vigselförrättare i en kommun. Kan jag på något sätt neka ett par borglig vigsel? Behöver jag en bra anledning eller kan jag bara säga nej?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken kan en länsstyrelse förordna en vigselförrättare, kallad borgerlig vigselförrättare. Det framgår av 4 kap. 2 § samma lag att en sådan har rätt att viga par. Vidare följer 4 kap. 5 § samma lag att vigselförrättaren är skyldig att försäkra sig om att hindersprövning har skett inom fyra månader före den planerade vigseln och att inget hinder har framkommit.

De hinder för giftermål som gäller i svensk rätt framgår i 2 kap. äktenskapsbalken. Det finns bl.a. de hinder som du har nämnt, men också några ytterligare.

Äktenskapsbalken ger inget direkt svar på frågan om det är tillåtet för en borgerlig vigselförrättare att vägra att viga ett par på andra grunder än de som berörs i sistnämnda kapitel. Ett antal argument talar dock för att en borgerlig vigselförrättare är skyldig att viga varje par som önskar det, såvida något äktenskapshinder inte är för handen. För det första uttalas detta i en utredning (SOU 2007:17 s. 23). För det andra är detta slutsatsen om 4 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken, som stadgar att vigselförrättare inom trossamfund inte har en vigselplikt, tolkas motsatsvist.

Borgerliga vigselförrättare synes alltså ha en vigselplikt och i så fall har de inte rätt att ”bara säga nej”.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll