Borgensmans eventuella ansvar vid nytt hyresavtal

2020-09-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag står som borgensman på en lägenhet. Nu säger han som är hyresgäst i lägenheten att han ska flytta från lägenheten, men bara en trappa upp. Alltså samma hyresvärd och samma hus. Upphör mitt ansvar då eftersom jag skrivit på för första lägenheten? Eller kommer jag fortfarande stå som borgensman?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer frågor till oss på Lawline!

När det kommer till hyresavtal krävs att de ska vara skriftliga (12 kap. 2 § JB), men i övrigt finns det inga formkrav för hyresavtal. Trots att hyresgästen ska bo kvar i samma hus och med samma hyresvärd är det dock mest troligt att man väljer att upprätta ett nytt hyresavtal istället för att korrigera det gamla. Dels för att det är mer lämpligt att det aktuella hyresavtalet faktiskt avser den lägenheten som hyresgästen bor i. Det är också mest troligt eftersom det blir ett nytt lägenhetsnummer, en eventuellt förändrad hyra och/eller andra detaljer som helt enkelt påverkar hyresavtalet. Det innebär i sin tur att hyresgästen kommer behöva säga upp sitt nuvarande hyresavtal, för att sedan kunna teckna det nya.

Gällande ditt borgensåtagande så upphör det när gäldenären, dvs hyresgästen, betalat sin skuld till borgenären, vilket i detta fall är hyresvärden. I samband med att det gamla hyresavtalet sägs upp, och under förutsättning att hyresgästen betalat alla sina hyror dittills, kommer det inte finnas några betalningar kvar för hyresgästen att göra på det hyresavtalet. Det hyresavtalet är därmed avslutat, och det innebär i sin tur att ditt ansvar som borgensman avslutas.

Jag utgår ifrån att hyresgästen i samband med detta kommer teckna ett nytt hyresavtal för den nya lägenheten. Eftersom det då blir ett helt nytt avtal, som troligtvis har förändrade avtalsvillkor (exempelvis förändrad hyra) kommer du inte att automatiskt föras över som borgensman för detta avtal. Det kan dock tänkas att hyresgästen fortfarande behöver stöd från en borgensman för att få teckna det nya hyresavtalet, men det innebär som sagt inte att du per automatik överförs som borgensman även till det nya hyresavtalet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91190)