Borgensåtagande för medlemskap i Brf

2017-01-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga ang. borgensförbindelse. Vi köpen en bostadsrätt till vår dotter och vi betalar denna utan lån. Nu kräver bostadsrättsföreningen att vi ska skriva en borgensförbindelse som ska omfatta följande förpliktelser-att betala avgift (insats, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift)-att betala ersättning för vanvård och bristande underhåll-att betala skadestånd vid förverkande, samt vidare-att ersätta föreningen för inkassokostnader, rättegångskostnader, kostnader för avhysning, kostnader i samband med tvångsförsäljning samt ränta på samtliga ovan angivna belopp.Detta eftersom vår dotter inte för närvarande har tillräckligt hög inkomst enligt föreningen (hon studerar och har ännu inte fått studielån, eftersom som inte har behövt detta, då hon har bott hemma) eftersom hon studerar på 100% så kommer hon att få studielån, studiebidrag och även bostadsbidrag.Nu är min fråga, hur länge måste jag stå som borgensman, kan detta krävas även när hon har inkomst och det verkar vara svårt att säga upp sitt borgensåtagande, är det överhuvudtaget möjligt, jag vill ju inte stå som borgensman för henne resten av livet. Hennes studielån och övriga bidrag kommer redan det gott och väl räcka till hyra. Jag måste väl kunna säga upp mitt åtagande?Jag vill ju inte att hon nekas att bli medlem i bostadsrättsföreningen, men jag undrar om föreningen att kräva att jag ska gå i borgen för henne, när hon har egen inkomst, insatsen är ju betald och inga lån finns oc
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör i grunden en bostadsrättsförenings möjligheter att neka en bostadsköpare medlemskap i föreningen.

Om jag uppfattat det rätt, har ni (föräldrar) finansierat köpet av en bostadsrättslägenhet till er dotter. Ni har inte ansökt om medlemskap i föreningen, utan det är dottern som ensam ansöker. Föreningen ställer därför en del krav på Er, i form av borgensförbindelser för att de anser att er dotters inkomst i form av studiemedel är för låg.

Frågan om att anta med medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av villkoren i föreningsstadgan och bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614) BRL.

Vid bedömningen om medlemskap lägger föreningen stor vikt i om förvärvaren kan komma att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Huvudförpliktelsen är att kunna betala månadsavgiften. Det finns inget underliggande krav i att inkomsten ska härröra från en fast anställning, utan bankmedel, timanställning och offentliga bidrag räknas också.

Det viktigaste är ett inkomsterna är stabila och tillräckligt höga för att täcka avgiften.

Utgångspunkten är att er dotter på egen hand ska sådan ekonomisk förmåga för att löpande betala avgifterna till föreningen för att antas som medlem.

Eftersom er dotter har fullt studiemedel torde detta vara nog för att huvudförpliktelsen ska kunna fullgöras, dock bör hon kunna styrka detta med intyg. I det här fallet är dessutom bostaden inte belastad av några lån.

Det är först om köparen inte kan visa att den ekonomiska förmågan att betala månadsavgiften finns, som bostadsrättsföreningen kan kräva ett borgensåtagande.

Medlemsvillkor som en bostadsrättsförening ställer på den sökande får inte avse en viss inkomst. 2 kap 2 § BRL. BRL. Enligt 2 kap 3 § BRL får den som en bostadsrätt övergått till, inte vägras inträde i föreningen om villkoren för medlemskap är uppfyllda och föreningen skäligen bör kunna godta henne som bostadsrättsinnehavare. På de grunderna torde föreningen inte kunna neka er dotter medlemskap endast för att hon uppbär studiemedel.

I rättspraxis återfinns ÖH 4282-13 där Svea Hovrätt konstaterat att en låginkomsttagare med betalningsanmärkning ändå kunnat fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen.

Skulle föreningen fortsatt kräva borgensförbindelse, trots att ni kan uppvisa ett studiemedelsintyg och på den grunden avslå en medlemsansökan ska ni överklaga beslutet till hyresnämnden.

Ställ alltid krav på motivering från styrelsen med hänvisning till lag och regelverk.

När er dotter blivit beviljad medlemskap i föreningen kvarstår inte längre frågan om borgensförbindelse.

Hoppas du fått svar på er fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94173)