Borgenärsskydd

2020-02-10 i Återvinning
FRÅGA
Hej, Jag har gett 55% av min lägenhet som gåva till min syster (sedan 6 månader tillbaka) och nu vill hon köpa resterande 45% så att hon äger lägenhet 100%. Om jag går i personlig konkurs kommer hennes egendom (lägenheten) blir subjekt för utmätning? Om ja, finns det möjlighet att hennes lägenhet inte blir påverkad av utmätningen? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din lägenhet kommer att ingå i ditt konkursbo eller ej. De relevanta reglerna finns i 3. Och 4. kapitlet i konkurslagen. Det är ju så att all egendom som tillhör konkursgäldenären utgör konkursboets egendom enligt 3:3 Konkurslagen. De rättshandlingar som görs med konkursgäldenären till och med den dagen då konkursbeslutet kungörs i post och inrikes tidningar är giltiga enligt 3:2 Konkurslagen. För att de rättshandlingarna (t ex. köp, gåva) du företar ska vara giltiga och din syster ska ha skydd mot ditt konkursbo måste hon ha fått borgenärs skydd. Borgenärsskydd uppkommer efter olika sakrättsmoment. Enligt 3§ tredje stycket Gåvolagen uppkommer sakrättsligt skydd för gåvotagaren av en bostadsrätt genom denuntiation (underrättelse) till bostadsrättsföreningen. När det gäller den delen du säljer gäller samma sak. Sammanfattningsvis om du har underrättat föreningen om att det är din syster som är ägare, ingår inte din lägenhet i ditt konkursbo.

Trots att din syster har sakrättslig skydd mot konkurs förvaltaren, öppnar konkurslagens 4. kapitel möjlighet till återvinning. De rättshandlingar som är giltiga kan återgå. Att avtalet ska återgå betyder att varje part lämnar tillbaka det som den fick av den andra parten. När det gäller rättshandlingar mellan närstående ( t ex du och din syster), är återvinningsfristerna är längre. Med fristdagen anses den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten, 4:2 § Konkurslagen.

När det gäller den delen du sänkte som gåva:

En gåva går åter om det sänktes 3 år innan fristdagen (4:6 Konkurslagen)

När det gäller den delen du sålde:

Om du var insolvent eller blev insolvent med försäljningen och din syster visste om det, går köpet åter. Insolvent betyder att du inte kan betala dina skulder och detta är inte tillfälligt. Enligt 4:5 2 St Konkurslagen, måste din syster bevisa att hon inte visste att du var insolvent eller du blev insolvent med försäljningen. Det finns ingen bortre tidsgräns för just denna situation.

Sammanfattningsvis kan ditt konkursbo återvinna den delen som du sänkte som gåva, om transaktionen skedde 3 år före fristdagen. När det gäller den delen du sålde kan också återgå till ditt konkursbo om inte din syster kan bevisa att hon inte visste om att du var insolvent eller du blev insolvent med den transaktionen.

Med vänlig hälsning

Betül Duran

Betül Duran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97679)