Borgen för VD i aktiebolag

2016-08-31 i Konkurs
FRÅGA
Min sambo är vd i ett aktiebolag. Han har gått i borgen för ca 700-900.000kr och företaget är nu påväg i konkurs. Vi håller för stunden på att bygga hus dit vi inom en snar framtid ska flytta tillsammans med våra två barn. Vi äger tomten, den har vi köpt för egna pengar (525.000kr) men det andra har vi lånat oss till. Vi står båda två med på köpeavtalet på tomt samt huset och bolånet på banken. Vad kommer att hända vid eventuell konkurs? Då han blir skyldig pengar eftersom han gått i personlig borgen? Kan han skriva över huset som gåva till mig eller kan konkursförvaltaren upphäva detta? Kan jag ta hjälp av någon släkting som istället tar över hans del av huset så han inte äger någonting?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Det råder avtalsfrihet vid ingående av borgensavtal. Eftersom jag inte vet exakt hur borgensavtalet mellan din sambo och bolaget ser ut kommer jag att uttala mig om vad lagen säger gällande borgensförhållanden.

Borgensåtagandet

Att åta sig borgensansvar innebär att borgensmannen åtar sig att fullgöra låntagarens förpliktelser om denne inte kan göra detta. Vad gäller borgensmannens egendom, som exempelvis tomten du nämner, är denna inte relevant på annat sätt än att den representerar ett värde hos borgensmannen som kan öka dennes chanser till att fullgöra sin förpliktelse om borgensansvaret skulle komma att infrias.

Det finns två olika typer av borgensansvar. Det ena kallas enkel borgen och det andra proprieborgen.

Enkel borgen

Vad gäller enkel borgen krävs för borgensansvar att borgenären (den som har en fordran på aktiebolaget), inte har möjlighet att utkräva beloppet från gäldenären (den betalningsskyldige). Borgenären måste alltså först försäkra sig om att gäldenären inte är betalningsduglig, se här. I detta fall är det aktiebolaget som juridisk person som är gäldenär. Det förutsätts att gäldenären vid utmätning ska ha genomgått tre misslyckade utmätningsförsök eller vid konkurs fått utdelningsbeslutet fastställt (alternativt fått ett preliminärt utdelningsförslag) där det blir sannolikt att borgenärens fordring inte kommer bli betald, för att anses icke betalningsduglig.

Proprieborgen

Har parterna däremot avtalat om proprieborgen, då har borgenären frihet att kräva både borgensmannen och gäldenären eftersom borgensmannen åtagit sig ansvar "så som för egen skuld", se här. Borgenären behöver alltså i detta fall inte först tillförsäkra sig om att gäldenären inte kan betala för att sedan kräva borgensmannen. Denne kan helt enkelt kräva betalning från borgensmannen direkt.

Regressrätt

När en borgensman blir skyldig att betala har denne regressrätt, detta innebär att denne har rätt att kräva tillbaka beloppet från gäldenären. Är det inte möjligt att få pengarna tillbaka kan ärendet drivas hos Kronofogden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (240)
2020-09-04 Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra konkurs?
2020-08-18 Kan makes egendom ingå i konkursbo efter enskild firma?
2020-07-18 Separationsrätt om man inte får betalt vid konkursutbrott
2020-07-18 Utmätning eller konkurs?

Alla besvarade frågor (84352)