FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/10/2018

Borde styrkande med bevittnande av namnteckningar finnas under varje namnunderskrift eller längst ner under alla påskrifter när det är många som ska skriva på vid olika tillfällen?

Hej, om man har ett kontrakt som ska skrivas under av ett antal personer t.ex 8 st så borde väl styrkandet med bevittnande av namnteckningar finnas under var namnunderskrift och inte ett bevittnande längst ner under alla påskrifter. Frågan gäller då man inte på ett och samma ställe kan skriva under utan då dokumentet måste skickas med post mellan de som ska skriva under.

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror lite på om du bara syftar på hur ni bäst placerar vittnenas underskrifter i kontraktet, eller om du med "ett bevittnande längst ner under alla påskrifterna" menar att det kanske räcker med ett enda vittne som styrker alla underskrifter. Jag kommer besvara frågan utifrån båda tolkningarna.

Spelar det någon roll var i kontraktet bevittnandet placeras?

Nej, det finns inga regler som säger att ett vittne ska skriva på precis undertill en underteckning. Var bevittnanden placeras i kontraktet är upp till er som skriver kontraktet. Däremot är det viktigt att det är tydligt vilken underskrift som vittnet styrker.

Vittnet brukar ju signera en text som förtydligar vad det är som vittnet styrker. Framgår det i den texten vems underskrift det är som styrks, så spelar det inte någon roll om bevttinandet står precis under underskriften eller inte. När det rör sig om så många underskrifter som sker vid olika tillfällen tror jag dock att det kan bli lättare att förstå vilka bevittnanden som hör till vilka underskrifter om de står direkt efter varandra.

Räcker det med ett bevittnande för alla underskrifter?

Tanken med att någon bevittnar underskrifterna är ju att ni ska kunna vända er till vittnet för att reda ut eventuella konflikter om vem som faktiskt är bunden av kontraktet. Eftersom kontraktet i ert fall ska skrivas under av olika personer vid olika tillfällen och på olika plats krävs det alltså att det finns ett bevittnande av varje enskild underskrift. Annars uppnås inte syftet med bevittnandet. Om samma person bevittnar flera av underskrifterna behöver det framgå att personen faktiskt har bevittnat underskrifter som skett vid olika tillfällen. Ett vittne kan alltså inte styrka flera underskrifter som sett på olika tid och plats genom bara ett bevittnande.

Ett vittne kan också styrka underskrifterna genom att vara med när de som skrivit under kontraktet vidkänns sina underskrifter. Med andra ord kan de som skriver under kontraktet göra det utan att vittnet är med, men erkänna att signaturen på kontraktet är deras egen inför vittnet vid ett annat tillfälle. I princip skulle alla åtta kunna skriva under kontraktet och mötas vid ett annat tillfälle för att inför ett vittne uppge att signaturerna är deras egna. Då har ett vittne i princip bevittnat alla underskrifter vid samma tillfälle och kan styrka allihop genom ett bevittnande.

Sammanfattningsvis kan du rent formellt välja var du ska placera bevittnanden i kontraktet. När det är många underskrifter som ska bevittnas på samma kontrakt kanske det blir tydligare för läsaren om vittnet skriver under på samma ställe som den underskrift som styrks. Jag rekommenderar dig att göra på det sätt som du upplever som tydligast och enklast att tolka i efterhand.

Eftersom kontraktet kommer signeras vid olika tider och på olika platser, så kan inte ett vittne styrka alla underskrifter genom bara ett bevittnande i praktiken. Varje underskrift ska bevittnas för att syftet med bevittnandet uppfylls. Det krävs alltså åtta bevittnanden om kontraktet ska signeras av åtta olika personer vid olika tillfällen. Samma person kan i princip bevittna alla underskrifter, men då bör det för tydlighetens skull framgå att personen faktiskt har bevittnat de olika underskrifterna vid de olika tillfällena.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?