Bör vi avstå från arvet?

2020-04-17 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej,Min fars andra fru sedan 30 år har gått bort. Far har två barn sedan tidigare och två barn med bortgångna frun. De hade en gemensam fastighet sedan länge som för ett par år sedan , innan fruns bortgång, skrevs över på henne till 100%. Nu kommer det papper från hennes biologiska barn att de vill att vi avstår från arv till fastigheten då det saknas ett testamente. Avsikten är att sälja fastigheten för att skapa ett nytt boende till min far - men innebär detta i praktiken att vi avsäger oss rätten till arv som är kopplat till försäljning av fastigheten även i framtiden? Skulle ni rekommendera att man skriver på ett arvsanstående?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Ärvdabalk (ÄB) och Äktenskapsbalk (ÄktB)

Bodelning
När någon i ett giftermål avlider så ska en bodelning göras, 9kap 1§ ÄktB. En bodelningen innebär att man delar på din fars egendom och hans frus egendom. Om det inte finns enskild egendom hos din far och hans fru genom äktenskapsförord, gåva eller arv, så ska egendomen i princip delas 50/50. I denna situationen så skulle även fastigheten delas i 50/50 vilket skulle resultera i en försäljning av fastigheten eller att din far eller fruns dödsbo köper ut din far från fastigheten. Det vill säga, ger honom pengar som kompensation för att han avsäger sin rätt till fastigheten. Det spelar ingen roll att hon stod på fastigheten utan han äger fortfarande 50% av fastigheten trots det.

Arvanstående?
Ett arvsanstående kan inte göras av er som endast barn till er far. Det ter sig naturligt att ni kan anstå ett arv som ni inte i lagen ärver. Det är möjligt att du förväxlar det med ett arvavstående vilket innebär att man avsäger sig sitt arv till förmån för sina barn. Exempelvis om en far får ett arv från sin far, men avsäger sig arvet, vilket resulterar i att arvet istället faller på hans barn.

Avstå arv eller avstå rättigheter från bodelning?
Du som är din fars barn innan detta äktenskap har därför inget arv från din fars nu avlidna fru utan ärver egentligen bara från din far, se 2 kap 1§ ÄB. Eftersom din far inte har gått bort ännu finns det inget arv som du egentligen kan avstå från. Vad de möjligtvis menar och vädjar om är att din far ska avstå från rättigheten att dela på fastigheten vid bodelningen. Det innebär i sin tur att han skulle förlora substantiella mängder av pengar då fastigheter oftast håller mycket värde och i detta fall skulle ni som hans barn få mindre arv när han går bort.

För att svara på dina fråga. Om din far avsäger sig sin rätt till fastigheten vid bodelningen så betyder det i praktiken att ni som ärver efter er far avsäger er rätten till det belopp som er far äger av fastigheten helt och hållet, även i framtiden.

Vad rekommenderar jag?
Jag tycker inte att ni ska göra detta på den grund att arvet från er far kommer att bli mindre. Om de vill ha fastigheten så är det bättre att fruns dödsbo köper ut din far för 50% av marknadspriset på fastigheten så att ni kan köpa en lägenhet eller en annan bostad till er far för de pengarna. På det vis så kan de behålla fastigheten och slipper sälja den medan er far får pengar för att köpa en ny bostad samtidigt som att arvet inte blir mindre.

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp. Förekommer det misstolkningar av frågan eller finns det funderingar kring svaret eller oklarheter så hör gärna av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag förtydliga svaret.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (316)
2020-11-28 Arvsavstående efter dödsfall
2020-11-15 Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?
2020-11-11 Arv vid arvsavstående respektive arvsavsägelse
2020-11-09 Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

Alla besvarade frågor (86706)