Bor utomlands och säljer aktier i svenskt bolag - var ska vinsten beskattas?

FRÅGA
Hej, Jag bor sedan en tid tillbaka i Luxemburg (augusti 2016) och är sedan dess även utskriven ur landet. Saken är den att jag nu ska sälja onoterade aktier i familjebolaget och frågan uppkommer var jag är skatteskyldig någonstans. Det är ett s.k kvalificerat innehav det handlar om även om jag själv ej är inblandad i verksamheten. Vidare är storleken på innehavet 25 %. Tacksam för vägledning!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). För att avgöra var en inkomst ska beskattas måste man inledningsvis bestämma om den skattskyldige personen är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här.

Obegränsat skattskyldig

Som fysisk person är man enligt 3 kap. 3 § IL (här) obegränsat skattskyldig i Sverige om man uppfyller minst ett av dessa fristående kriterier; (1) man är bosatt i Sverige, (2) man stadigvarande vistas i Sverige, (3) man har väsentlig anknytning till Sverige. Trots att du inte bor i Sverige kan du alltså anses obegränsat skattskyldig om du har väsentlig anknytning till Sverige. Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men flera andra faktorer kan tas in i bedömningen, se 3 kap. 7 § IL (här). Av din fråga går det inte att avgöra huruvida du har väsentlig anknytning till Sverige och således är obegränsat skattskyldig här.

Är du obegränsat skattskyldig beskattas du alltså för kapitalvinsten vid försäljningen i Sverige enligt reglerna i IL. Eftersom du skriver att det är ett familjebolag utgår jag från att det rör sig om ett s.k. fåmansföretag. Beskattning på kapitalvinst på kvalificerade andelar i ett fåmansföretag skiljer sig något från beskattningen vid försäljning av andelar i andra företag i det att en del av vinsten redovisas som inkomst av tjänst. Beskattningen sker enligt 57 kap. (här) men jag kommer inte att redogöra för detaljerna för beskattningen här. Har du ytterligare frågor om hur kapitalvinsten kommer att beskattas är du givetvis välkommen att ställa dessa.

Begränsat skattskyldig

Om du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige, och således inte är obegränsat skattskyldig, är du begränsat skattskyldig. Frågan blir följaktligen om den kapitalvinst du gör när du säljer nämnda aktier är en sådan inkomst vilken du som begränsat skattskyldig är skattskyldig för. Av 3 kap. 19 § (här) framgår att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter, dvs. aktier. Detta gäller under en tioårsperiod efter det att du flyttade från Sverige. Beskattningen kommer att ske enligt 57 kap. IL, alltså på samma sätt som om du anses vara obegränsat skattskyldig.

Sammantaget blir utgången alltså att du beskattas i Sverige enligt reglerna i IL för den kapitalvinst som uppstår vid försäljningen av de kvalificerade aktierna, oavsett om du anses som obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (294)
2021-07-31 Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?
2021-07-30 Skatt på arv från Danmark
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong

Alla besvarade frågor (94588)