Bor över en högljudd restaurang- vad kan jag göra?

Hej Jag bor i en hyresrätt där vi trivs jättebra, har bott här sedan september 2019. Vi bor en trappa upp och har en restaurang under oss. Hösten 2021 såldes restaurangen och sedan dess har de renoverat och byggt om, vi har sett fram emot att det ska bli en ny restaurang. I fredag den 29/5 var det då dags för en smygpremiär och vi i vår trappuppgång var inbjuda (endast 6 lägenheter) vi var där och fick provsmaka smårätter från menyn och fick lite bubbel, mycket trevligt. Vi var där ett par timmar, gick sedan vidare till ett par vänner. När vi kom hem så var det ett otroligt liv i restaurangen, vi tänkte att det är ju för att de har lite invigningsfest. Lördagen kommer och nu öppnar restaurangen för allmänheten och vi hör lite svag musik under kvällen. Kl. 22.00 blir det en klubb av restaurangen och vi kan inte längre titta på tv, vi kan inte konversera i normal ton, det är som om de spelar musik hemma hos oss. Är detta något vi bara ska stå ut med när vi valt att bo inne in centrum och över en restaurang? Jag är rädd för att det kommer att vara så här varje fredag och lördag och värre kommer det att bli när de öppnar sin uteservering som ligger utmed hela vår sällskaps del (tv-rum och matsal). Det är ok med en uteservering, det har det varit förut också men inte med klubbmusik på högsta volym. Jag vill påpeka att jag inte är känslig för ljud.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En första utgångspunkt och något jag rekommenderar är att ni talar med ansvarig för restaurangen och berättar hur du känner. Alternativt kontakta hyresvärden och förklara situationen och ifall det är möjligt att nå en lösning. Om fler grannar störs sig och tillräckligt många klagomål framförs kan detta medföra att hyresvärden blir tvungen att vidta åtgärder gentemot hyresinnehavaren. Ifall problemet inte löser sig är det möjligt att kontakta miljöförvaltningen i din kommun. Förvaltningen kan då komma att informera restaurangen om klagomålen och utreda den störning de orsakar. Ifall restaurangen inte rättar sig efter klagomålen och miljöförvaltningens synpunkter kan förvaltningen komma att ställa krav på utredning och åtgärder.

Något som jag tänker kan få betydelse är hyresgästers skyldigheter gentemot varandra. Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten. Jag råder dig som sagt att börja med att prata med ägaren av restaurangen. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El MallahRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”