Bor och jobbar man i Sverige ska man endast betala svensk skatt oavsett dubbla medborgarskap

Jag föddes i USA och bodde där framtills 6-års ålder, därefter flyttade till Sverige med min familj. Jag har alltså dubbla medborgarskap och är snart 24 år gammal. Är jag skyldig skattepengar till USA efter att jag blev myndig och började jobba? Jag har inte fått någon information kring detta alls och skulle vilja åka tillbaka till USA i framtiden.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du är skattskyldig i USA i och med att du har amerikansk medborgarskap då du är född där. Dock har du endast arbetat i Sverige och då också för ett företag i Sverige. Jag utgår ifrån att du är anställd i ett företag och inte är en företagare själv.

Jag ska besvara din fråga genom att först gå igenom svensk lag om inkomstbeskattning, sedan redogöra för vad Sveriges avtal med USA om beskattning säger, och till sist applicera det sagda på ditt fall.

Inkomstskattelagen

De huvudsakliga reglerna om svenska skatter finns i inkomstskattelagen (1999:1229), vilken förkortas till IL. Där sägs i 3 kapitlet 3 § att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man ska betala skatt på alla sina inkomster både från Sverige och från utomlands (3 kapitlet 8 § IL). Det vanliga är dock att avtal med andra länder gör att man inte behöver betala skatt för inkomsterna utomlands om de redan beskattas i den staten.

Det ovan sagda gäller fysiska personer, vilket är ett juridiskt begrepp som innefattar alla som inte är juridiska personer, vilket är företag så som aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, men också ekonomiska och ideella föreningar.

Finns det ett skatteavtal med ett annat land ska det avtalet gälla före svensk lag. Detta sade den Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige i ett rättsfall som kallas HFD 2010 ref. 112. Högsta förvaltningsdomstolen har till uppgift att säga hur svensk lag ska tolkas, och det som de säger är obligatoriskt att följa.

Skatteavtal med USA

Sverige har ett skatteavtal med USA som syftar till att undvika att personer beskattas i båda länder för samma inkomst. Artikel 22 i det svenska avtalet med USA om beskattning (som du hittar här) säger att inkomst ska beskattas i hemviststaten. Med detta menas att man beskattas i den stat man bor. Jobbar man och bor i Sverige ska man endast beskattas i Sverige. Bor man i Sverige och jobbar i USA ska man beskattas i Sverige då det är där man bor, och bor man i USA och jobbar i antingen Sverige eller USA ska man beskattas i USA.

Det kan finnas lagar i USA eller Sverige som säger att man ska beskattas i det landet även om man inte bor där, men i artikel 23 i avtalet mellan Sverige och USA beskrivs att avräkningsmetoden ska användas när båda stater får beskatta inkomst enligt egen inhemsk lag och man bor i USA.

Avräkningsmetoden innebär att utländsk inkomst (svensk inkomst i detta fall) räknas in i den amerikanska inkomsten, men att den utländska skatten avräknas mot den amerikanska. En illustration som exempel: I den hypotetiska situationen där man bor i USA men jobbar i Sverige, och därför betalar skatt i både Sverige och USA ska man ta bort så mycket man betalat i svensk skatt från den amerikanska skatten.

I motsatt situation, där man bor i Sverige och betalar skatt i både Sverige och USA ska så mycket man betalat i skatt i USA tas bort från ens inkomst som sedan ska beskattas. Detta kallas avdragsmetoden. Det är för skattebetalaren ett sämre system än det man har i USA då man ofta i slutändan får betala mer i skatt med denna metod.

Det finns dock olika regler om andra typer av inkomster, det ovan sagda gäller endast lön från en arbetsgivare.

Ditt fall

Du är inte skyldig den amerikanska staten några skatter så länge du bor i Sverige och jobbar här. Jobbar du i USA medan du bor i Sverige kan du behöva betala amerikanska skatter men då tas det bort från de svenska skatterna enligt avdragsmetoden som jag ovan har beskrivit. Om du flyttar till USA kan du komma att beskattas i USA för den inkomst du får när du bor där (vilket kan vara svensk pension!), men då tar man bort från den amerikanska skatten all svensk skatt du betalat, vilket kan leda till 0 kr i amerikansk skatt då Sverige i regel har högre skatter.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”